Signalskyddschef Armén vid samband- och ledningsstödsystemsektionen, Arméstaben

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.

Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.

Armén – när och där det avgörs! 

Befattningen erbjuder:

Som Signalskyddschef Armén vid Arméstabens Samband- och ledningsstödsystemsektion kommer du arbeta med många olika frågor inom funktionen signalskydd. Allt ifrån genomförandeledning av signalskydd i pågående operationer nationellt och internationellt, till planering av signalskydd för operationer och övningar inom nationell försvarsplanering på både taktisk och operativ nivå.

Rekryterande enhet:

Samband- och ledningsstödsystemsektionen är en sektion vid Arméstabens genomförandeavdelning och har sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom ramen för genomförandeledning av Arméns ledningsstödsystem både nationellt och internationellt.

Som en del i genomförandeledning av Arméns ledningsstödsystem ansvarar även sektionen för viss funktionsledning som ex. signalskydd i Armén, frekvenssamordning, informationssystemtjänst samt funktionsstyrning av Arméns nätdriftledning inom ramen för det mobila kärnnätet och annan transmission.

Internationellt deltar sektionen i planering, etablering och avveckling av internationella insatser samt ansvarar för att vidmakthålla och utveckla ledningsstödssystemen.

Sektionen deltar även ur ett funktionsperspektiv i nationell försvarsplanering som ex. utarbetande av operationsplaner, stående order för operationer nationellt (SOFO NAT) och Arméns grundoperationsplan (GROP). Sektionen stödjer även i utvecklingsfrågor, dels inom ramen för Arméorganisation 25, men även inom ramen för Interoperabilitet och då främst samarbetat med Finland, men även kommande Natomedlemskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som Signalskyddschef i Armén vid Ledningsstödsystemsektion kommer du ansvara för att planera och leda nyttjandet av Arméns signalskydd nationellt såväl som internationellt.

Detta omfattar b.la:

 • Upprättar signalskyddsnyckelserier för Arméchefens ledningsbehov nationellt och internationellt
 • Utarbetar signalskyddsdirektiv i nationella såväl som internationella orderverk inför operationer, övningar samt vid internationella insatser
 • Samordna signalskyddstjänsten med säkerhetsskydds- och IT-säkerhetstjänsterna,
 • Följa upp Arméns signalskyddsläge och aktuellt telehot.
 • Utarbeta regler och instruktioner för ledning och genomförande av signalskyddsverksamheten i Armén.

Kvalifikationer
• Utbildad yrkesofficer som lägst SO7
• Kunskaper inom ledningsstödsystemområdet i allmänhet
• B-körkort

Meriterande


 • Praktisk erfarenhet att leda ledningsstödsystem på taktisk nivå, brigad eller militärregion
 • Erfarenhet av stabsarbete inom sambands- och ledningsstödsystemområdet
 • Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift

 • Erfarenhet från ledningsprocessen vid insatsförband är mycket meriterande
 • Genomgången grundkurs signalskydd, signalskydd Teori 2 samt Signalskyddschefsutbildning vid Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS).

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt:

Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För information om befattningen kontaktas:

Övlt Henrik Malm, henrik.malm@mil.se, 0171 15 70 00

För information om rekryteringsprocessen kontaktas:

HR -generalist, Therese Pettersson, nås via växeln 0171 15 70 00

eller email: therese.y.pettersson@mil.se

Fackliga företrädare:

OFR/O:            Tomas Lahti

OFR/S:             Claus Delin

Saco-S:            Bjarne Olsson

SEKO:              Christian Hedberg

 Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171 15 70 00

Villkor

Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.


Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 20230131.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 januari 2023
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan