Stabschef vid FMTIS Ledningsstödsenheten (OF1-2)

Om tjänsten

Ledningsstödsenheten (LSE) är en av FMTIS fem enheter som utför installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. LSE stödjer dessutom Högkvarteret och försvarsgrensstaberna med sambandscentraltjänst, signalskyddstjänst samt IT-stöd. Staben är en av tio avdelningar vid LSE och innehåller flera olika funktioner som stödjer hela enheten. Avdelningen är också sammanhållande för inkommande uppgifter och lämnar samlade underlag från enheten. LSE stab är Ledningsstödsenhetens planerings- och samordningsfunktion med huvudsaklig uppgift att stödja enhetens övriga avdelningar.

Som stabschef på LSE är du tillika avdelningschef med personalansvar för fem medarbetare med olika kompetenser. Du leder verksamhet inom beredning och samordning samt återrapportering till FMTIS stab. Du leder stabsmedlemmarnas arbete inom områdena personal, säkerhet och IT-säkerhet, genomförande och planering samt logistik. Du deltar i beredningar och omhändertar uppkomna behov och förändringar för innevarande verksamhetsår samt uppgifter kopplade till insatsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att leda enhetens samordningsmöten och hålla samman behov gentemot de garnisoner där enheten verkar.

Kvalifikationer

 • Examen från officersprogrammet (OP) eller grundläggande officersexamen (GOU)
 • Officer (OF1-2)
 • God förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • B-körkort (manuell växellåda)
 • Erfarenhet av att arbeta i system VIDAR och PRIO

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet i chefsbefattning
 • Erfarenhet av att arbeta i system SWECCIS och ISUS
 • Väl förtrogen med Försvarsmaktens stabsarbetsmetodik
 • Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens beredskapskoncept

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som stabschef behöver du ha goda ledaregenskaper och en god social förmåga, eftersom mycket av arbetet sker genom samverkan såväl internt som externt. Du ska vara strukturerad och målinriktad med stor förmåga att se helheter men även värna om detaljer. Flexibilitet och anpassningsförmåga till nya arbetsuppgifter krävs för att kunna hantera snabba förändringar. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tillsättningsförfarande

I Försvarsmakten benämns tjänsten avdelningschef.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som militärt anställd och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.

Arbetsort: Stockholm

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-28.

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Magnus Lindstedt, 070-924 78 95. För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta HR-handläggare Diana Oros Lind, 08-788 75 00 (växel).

Fackliga företrädare

SACO Pär Lohman

OFR/S Martin Sparr

SEKO Matz Felix

OFR/O Martin Strömquist

Samtliga nås genom växeln: 08-788 75 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 mars 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband - FMTIS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan