Planerings/ stabsofficer i Northwood, UK

Om tjänsten

Försvarsmakten bemannar en operativ planeringsofficersbefattning vid Standing Joint Forces Headquarters (SJFHQ), i Northwood, Storbritannien. SJFHQ har den ledande rollen som högkvarter för Joint Expeditionary Force (JEF), där både armé-, flyg-, amfibie- och sjöstridskrafter ingår. Vid övning och insats kan högkvarteret och/eller befattningen komma att omgrupperas med kort varsel.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Att vara svensk samverkansofficer mot JEF och stabsofficer vid SJFHQ

- Att delta i JEF-relaterad verksamhet och företräda Sveriges roll i JEF

- Att stödja koordinering av JEF-aktiviteter samt svenska aktiviteter

- Att delta i att utveckla JEF-konceptet ur ett svenskt perspektiv
 
- Att delta i SJFHQ/ J5 Plans planeringsarbeten
 
- Att ingå i SJFHQ oprativa samverkans- och rekognoseringsteam
 
- Att stödja svensk samverkansofficer vid Permanent Joint Headquarters (PJHQ)
 
- Att samverka med Joint Warfare JEF-sekretariat
 

Behörighetskrav
- Tillsvidareanställd yrkesofficer, nivå OF3 

Kvalifikationer
- God kunskap om svensk försvars- och insatsplanering

- Erfarenhet av operationsplanering på operativ nivå

- Erfarenhet av relevant tjänstgöring på operativ nivå

- Mycket goda kunskaper i engelska


Meriterande
- Tidigare tjänstgöring vid multinationell operativ stab

- Engelska överstigande STANAG 4343

Övrigt
Anställningsform: Anställning sker inom ramen för avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA).
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Northwood, Storbritannien
Tillträdesdatum: augusti 2023

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). 


För upplysningar och information om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:

Jesper Nilsson, Operationsledningen

08 788 75 00


För information om avtal och villkor (URA) kontakta:

Xhejrane Zeqiraj, HR-generalist, HKV STAB pers int

08 788 75 00


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 19 januari 2023
  • Plats: Northwood, London, Storbritannien
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan