Göta Ingenjörregemente (Ing2) söker Anestesi- eller ambulanssjuksköterska på deltid

Om tjänsten

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Ing 2 söker nu en anestesisjuksköterska till en sjukvårdsgrupp på Ingenjörbataljon.

Sjukvårdsgruppen arbetar med att ge stöd till bataljonen främst genom fordonsburen sjukvårdsenhet (militär ambulans) samt med sjukvårdsmateriel och kompetens inom Försvarsmedicin och sjukvård. Sjukvårdsgruppen består av fyra medarbetare, vagnchef, förare, sjukvårdare och sjuksköterska. Sjukvårdsgruppen brukar också agera som förbandsplatsgrupp (primärvård).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet skiljer sig troligen på många sätt från din ordinarie kliniska vardag. Som sjuksköterska kommer du att arbeta med både daglig sjukvård (primärvård) och svåra trauma. Miljöfaktorerna och utrustningen som soldat tillsammans med det kliniska arbetet är en utmaning. Arbetsuppgifterna består även av en hel del materieltjänst i syfte att skapa förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande. Dessutom kan det finnas behov av stöd under utbildning av militär sjukvårdspersonal.

I arbetsuppgifterna ingår att:

- Utföra sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom traumaomhändertagandet samt den dagliga sjukvården (primärvården)

- Delta i upprättandet av enheten (gruppering) samt vård av materiel

- Sjukvårdsberedskap

- Delta i arbetet på skadeplats

- Medfölja vid medicinsk evakuering (MEDEVAC, militär ambulans) vid behov

- Genomföra utbildning både som elev och instruktör

Kvalifikationer

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom anestesi, ambulans eller intensivvård.
 • Minst två års erfarenhet från arbete som anestesi-, ambulans- eller intensivvårdssjuksköterska. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU) eller annan svensk militär utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
 • Erfarenhet av självständigt arbete inom prehospital akutsjukvård
 • Kännedom om grundläggande principer för vårdhygien
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS
 • B-körkort

Meriterande

 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Genomförd kurs ”Definitive surgical trauma care” (DSTC), Trauma nursing core course” (TNCC), Battlefield Advanced Trauma Care (BATLS), “Prehospital Trauma Life Support” (PHTLS) eller motsvarande kurser
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
 • Erfarenhet av traumaomhändertagande
 • Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete

Personliga egenskaper

Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Med andra ord måste du gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Om du är ansvarstagande, serviceinriktad och en problemlösare är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Tjänsten innebär även mycket kontakt med kompaniets värnpliktiga rekryter, vilket även ställer krav på social förmåga.

Övrigt

Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare perioder men också under längre tid. Uppdelat över en längre tid kan det uppgå till omkring 1-2 månader per år. När du tjänstgör är det för att genomföra övningar, gå olika former av utbildningar (medicinska eller militära) eller genomföra nationella/internationella insatser. I början av din anställning får du en plan för hur du kommer att arbeta det kommande året så att du kan informera din arbetsgivare.

 • Bifoga CV och ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, med sex månaders provanställning (OR 6)
 • Arbetsort utgår från hemmet, det kan förekomma en del resor samt kvälls- och helgtjänstgöring
 • Tillträde sker enligt överenskommelse
 • Individuell lönesättning tillämpas
 • Sista ansökningsdag är 2023-02-07

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Fj Fredrik Persson, fredrik.l.persson@mil.se , 072-729 20 92

För frågor om rekryteringsprocessen:

Kristina Lindh, kristina.lindh@mil.se , 073- 363 14 01

Fackliga representanter nås via växeln 0381-180 00

Jonas Larsson, OF Eksjö

Carola Blomdahl, Försvarsförbundet

Matz Felix, SEKO

Sofie Bergkvist, SACO

 

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?

Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester

Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan,

Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.

Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.

Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm

Telefon: vxl 08-788 75 00

Fax: 08-788 77 78

E-post: exp-hkv@mil.se

Organisationsnummer: 202100-4615

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 januari 2023
 • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
 • Förband: Göta ingenjörregemente – Ing 2
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan