Handläggare till Internationella Samverkanssektionen

Om tjänsten

Om tjänsten

Högkvarteret, Internationella Samverkanssektionen vid Försvarsstabens Strategienhet är en del av Överbefälhavarens (ÖB) och Generaldirektörens (GD) stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens internationella relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret och Försvarsstaben, med utländska försvarsattachéer i Sverige och svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom främst försvarsområdet.

Sektionen söker en civil handläggare som huvudsakligen ska arbeta med ärenden relaterade till Försvarsmaktens prioriterade partnerländer och försvarssamarbeten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inrikta och samordna bi- och multilaterala försvarssamarbeten med andra berörda staber och ledningar med följande övergripande omfattning;
  • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers resor, möten och besök,
  • leda beredningen av ärenden med internationellt fokus inom Högkvarteret inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid Regeringskansliet (Försvarsdepartementet),
  • stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med underlag kopplat till internationella samarbeten (exempelvis avtal, möten, resor och besök m m).

KRAV

Kvalifikationer

 • Akademisk examen med inriktning krishantering och säkerhet eller säkerhetspolitik; globala studier; internationella relationer; krigsvetenskap; freds- och konfliktvetenskap eller annan relevant utbildning.
 • Arbetslivserfarenhet från befattning på strategisk nivå med internationell koppling
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Personliga egenskaper

Vi söker sig om är driven och har förmåga att hantera flera komplexa ärenden ofta under tidspress. Du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt vilket ställer krav på din flexibilitet. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete. Du har mycket lätt för att samarbeta med andra då samordning och kontakt med andra delar av Försvarsmakten, Regeringskansliet och andra internationella organisationer ingår i arbetsuppgifterna. Du är en van skribent och har erfarenhet av att hålla stringenta muntliga föredragningar anpassade för olika mottagare.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

MERITERANDE

 • Erfarenhet från tidigare befattningar inom Försvarsmakten, Regeringskansliet och/eller annan försvarsmyndighet som givit god förståelse för Försvarsmaktens övergripande organisation, arbetssätt, uppdrag och processer.
 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete på strategisk nivå i nära samarbete med Regeringskansliet, särskilt Försvarsdepartementet.
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring.
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring, inklusive militär grundutbildning.
 • Språkkunskaper i tredje språk som ökar möjligheterna att lösa arbetsuppgifter inom Försvarsmaktens internationella relationer, t.ex. tyska, franska eller asiatiska språk.

Övrigt

Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Befattningen är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Överstelöjtnant Peter Viklund, chef Internationella Samverkanssektionen

Tel: 08 – 788 75 00 (Växel)

Fredrik Lindvall, ställföreträdande chef Internationella Samverkanssektionen

Tel: 08 – 788 75 00 (Växel) 

Fackliga kontaktpersoner vid HKV:

Camilla Robertsson (SACO)

Lise-Lotte Larsson (SEKO)

Kjell Tetzlaff (OFR/S)

Arne Nilsson (OFR/O)

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-06.

Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 januari 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-02-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan