K 3 söker soldater ur GU 22-23 till 32.Underrättelsebataljon

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

32.underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. Underrättelsebataljonen kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer samt bearbetning och analys av den inhämtade informationen. Informationen blir underrättelser som kan användas för operativa, taktiska samt stridstekniska beslut, men även i tidskritiska verksamheter såsom bekämpning av enskilda mål genom att leda in artilleri samt flygunderstöd.

Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, båtar, helikoptrar eller fällas i fallskärm och kan verka på såväl stora ytor och avstånd som på djupet av fiendekontrollerat område. I bataljonen ingår bland annat förmåga till truppspaning med fjärrspaningssoldater, fjärrstyrda flygsystem (RPAS) och fallskärmsjägare, men också viktiga stabsfunktioner samt sjukvårds-, lednings- och underhållsförband.

Bataljonen har stor erfarenhet av arbete med andra svenska och utländska förband och har de senaste två decennierna deltagit i internationella insatser i Kosovo, Afghanistan och Mali.

 

TUAV-skvadron består av ledning-, underhåll- och TUAV-pluton. Skvadronen stödjer underrättelseinhämtande förband samt bedriver inhämtning med UAV 03, vilket är det fjärrstyrda flygande system som nyttjas.

Underrättelseskvadron inhämtar underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan, utfrågning och stöds av sensorer för ljud- och bildupptagning.

Fallskärmsjägarskvadron bidrar med en i armén unik förmåga till rörlighet. Förbandet kan snabbt och på stort djup sätta in patruller/troppar för spaning och strid.

 

Som anställd soldat vid 32.underrättelsebataljon är du en viktig del av vår framgång och bidrar här och nu till att försvara Sverige genom att aktivt bidra till den totala lägesbilden vid nationella insatser.

Goda utvecklingsmöjligheter inom bataljonen finns, då vi har ett stort antal befattningar med olika specialisering inom underrättelsetjänst. Hos oss ökar din kompetens ständigt genom gedigna utbildningar och att du får ta stort ansvar i tjänsten. Du blir en del av ett jägarförband som präglas av professionalitet, utvecklingsanda och hög ambition. Du tillhör spjutspetsen inom Försvarsmakten.

Tjänster vid 32.underrättelsebataljon är mycket fysiskt och psykiskt krävande.

 

Sökbara befattningar

 

TUAV-skvadron

Ledningssoldat:
Som ledningssoldat ser du till att bataljonens sambandsnät är fungerande. Du stöjder ledningssytemsofficeren i det dagliga arbetet.

Informationssystemsdriftassistent:
Som informationssystemsdriftassistent stöttar du driftledaren att underhålla och drifta olika sambandsystem.

Försörjningssoldat:
Som försörjningsoldat försörjer du bataljonen med förnödenheter och ser till att bataljonen kan återhämta samt fylla upp efter insats.

Mekaniker:
Som mekniker stödjer du den tekniska officeren i det dagliga arbetet och genomför lättare reperationer på bataljonens fordonssystem.

TUAV-soldat:
Mekaniker - Stödjer flygteknikern i det dagliga arbetet med att underhålla UAV03.
Sensoroperatör - Inhämtar och styr UAV03:s kamera med stöd av inhämtningslaget.
Bildunderrättelseassistent - Understödjer bildtolkarna i deras arbete att bearbeta informationen från UAV03 till underrättelseprodukter.

 

Underrättelseskvadron

Underrättelsesoldat:
Som underrättelsesoldat är din främsta arbetsuppgift att inhämta genom främst fast och rörlig spaning. Underrättelsepatrullerna skall även ha förmåga lösa stridsuppgifter i syfte att nedkämpa prioriterade mål.

SUAV:
Huvuduppgiften är genomför spaning med det färsstyrda systemt som kallas SUAV. Du genomför spaning både för skvadronens räkning och för högre chefs räkning.

Sensor:
Du spanar med skvadronens mer avancerade sensorer, antingen självständigt eller understödjer andra delar av skvadronen.

Chefsstödsgrupp:
Du understödjer både på skvadron- och plutonsnivå, handhar skvadronens avancerade IT- och sambandssystem samt stödjer skvadronen avseende underhåll. Du framför flera olika typer av fordon såsom tung lastbil, terränghjuling och snöskoter.

 

Fallskärmsjägarskvadron

Fallskärmsjägare:
En fallskärmsjägarpatrull/tropp rör sig självständigt över stora områden, ofta långt ifrån egna förband och har som huvuduppgift att genomföra spaning och strid. Uppgifterna skall kunna lösas under alla årstider  i alla typer av terräng och under dygnets alla timmar.

Fallskärmsförstärkningssoldat:
Som fallskärmsförstärkningssoldat ingår du i en stab- och trosstropp med uppgift att stödja skvadronsledning och fallskärmsjägarpatruller/troppar. Inom troppen finns olika specialistbefattningar. En del är specialiserad inom ledning- och sambandssystem. En del är specialiserad inom underhålls- och reperationstjänst. Uppgifterna inom stab- och trosstropp skall kunna lösas under alla årstider och i alla typer av terräng och under dygnets alla timmar. Samtliga inom enheten skall kunna luftlandsättas med fallskärm.

 

Typ av anställning
Tjänsterna vid enheten finns i OR 1-5. Du som är GSS/K erbjuds inledningsvis en tidsbegränsad anställning om 6 år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.

 

Krav

 • Genomför värnplikt nu med prognos mot godkända betyg
 • B-körkort
 • Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3 eller 4 beroende på sökt befattning
 • Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment vid förtest.

 

Meriter

 • Utbildning inom sökt befattning
 • Militära förarbevis
 • Utbildning på sambands- och kryptosystem
 • C-körkort
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

 

Uttagningsprocess

Vi kommer kalla lämpliga kandidater till förtest som genomförs helgen vecka 322. Under förtestet görs fysiska tester, läkarundersökning och intervjuer. Fysiska tester kommer innefatta bl.a. styrka, kondition, uthållighet och eventuellt vattenmoment beroende på sökt befattning.

Eventuell kallelse till tester skickas till den mejladress du angivit i ansökan.

 

Övrigt
Arbetsort: Karlsborg
Tillträde: Augusti 2023
Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.

 

För upplysningar om befattningen kontakta:

Vid frågor eller för mer information om TUAV-skvadron, kontakta k3-32undbat-320skv@mil.se

Vid frågor eller för mer information om underrrättelseskvadron, kontakta k3-32undbat-321skv@mil.se

Vid frågor eller för mer information om fallskärmsjägarskvadronen, kontakta k3-fjs@mil.se

Märk e-mail med rekrytering och befattning i ärenderad (Ex. ”Rekrytering Underrättelseskvadron”).

Information om rekryteringsprocessen:
Personalchef Öserg Gustaf Stjärneblad
Nås via växel: 0505-45 10 00
eller k3-32undbat-rekrytering@mil.se.

 

Fackliga företrädare:
OFR/O: Eva Härnqvist, OFR/S: Mikael Ekelund, SACO: Annelee Karlström

Nås via växel: 0505-45 10 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-19. Din ansökan bör innehålla:

 • Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning inkl foto
 • CV med referenser till plutonchef
 • Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
 • Körkort
 • Militära förarbevis – om det finns
 • Militärt vitsord – med prognos mot godkänt resultat

OBS !! Denna annons är endast för personer som genomför värnplikt nu !! Annonser kommer publiceras senare under våren för övriga att söka !!

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 februari 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-05-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan