Chef utbildningssektionen (OF3), Livgardesgruppen (Kungsängen)

Om tjänsten

Chef utbildningssektionen (OF3) till Livgardesgruppen (Kungsängen)

 

OM TJÄNSTEN

Livgardesgruppen (LGG) tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat vid Livgardet i Kungsängen. Som sektionschef ingår du i ledningsgruppen. LGG är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera och genomföra verksamhet med fyra hemvärnsbataljoner (23. Hvbat – 26. Hvbat), vilket gör LGG till en av de större utbildningsgrupperna i riket. Bataljonerna består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier och ett bevakningskompani. Utöver dessa underenheter ansvarar LGG för att utbilda ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton, en flyggrupp och en regional ledningspluton (fristående enheter). LGG ansvarar även för logistikstöd och administrativt stöd till hemvärnsbataljonen.

Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras (övningar och kurser), därav finns goda möjligheter för vår personal att planera privatlivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare öva sig i att planera både mindre, samt större, övningar (grupp till bataljon) med låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen.

Hos LGG  får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap. Som chef för utbildningssektionen är du första linjens chef och har personal- och  produktionsansvar. Befattningen förutsätter ett gott ledarskap som följer Försvarsmaktens värdegrund. Vi fäster stor vikt avseende dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är en chef med förmåga att utveckla erfarna medarbetare, samt har en gedigen erfarenhet av trupputbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens och dess medarbetare.
 • Samordna, planera, fördela sektionens in- och utgående uppgifter, följa upp givna uppgifter och säkerställa att de slutförs.
 • Leda och delta i planering och genomförande av utbildningsgruppens och -sektionens verksamhet.
 • Delta och leda planering och genomförande av militäregionens utbildningsverksamhet.
 • Leda och planera krigsförbandsövningar med ingående hemvärnsförband
 • Samordna och planera såväl lokal som regional kurs- och utbildningsverksamhet.

Krav

·       Yrkesofficer (OF3).

·       B-körkort

·       Godkänd Säkerhets- och registerprövning

·       God fysisk förmåga

·       Har tjänstgjort minst tre år som chef med personalansvar (CPA)

Meriterande kvalifikationer

·       Innehavt arbetsledande befattning, på kompani och över.

·       Erfarenhet som kompaniövningsledare och över.

·       Erfarenhet att arbeta med Hemvärnet och frivilligorganisationer.

·       Erfarenhet av arbete i bataljonsstab

·       SUSA/FUSA kompetens.

·       God administrativ förmåga .

·       God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

·       God förmåga att hantera Försvarsmaktens styrsystem ex. PRIO.

Personliga egenskaper

Då tjänsten innebär kontakter med flera aktörer såväl inom som utom Försvarsmakten söker vi dig som har god  kommunikativ förmåga. Det är av vikt att du har förmåga att omsätta högre chefs vilja i verksamheten. Vi ser därför att din problemlösningsförmåga är god och att du är initativtagande, vilket kommer att krävas i en miljö med komplexa uppgifter Du är strukturerad och kan leda verksamhet i flera olika riktningar, det med en tydlig rak kommunikation. Vi söker dig som har en god förmåga att få med dig och utveckla människor. Vi värdesätter chefs- och ledaregenskaper högt.

Övrig information

·       Anställningen är en tillsvidareanställning.

·       Provanställning kan komma att tillämpas. 

·       Arbetsorten är Kungsängen men tjänstgöring på andra orter inom Mellersta Militärregionen kan komma att ske.

·       Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.

·       Tjänstgöringsgrad: heltid.

·       Tillträde: efter överenskommelse.

·       Individuell lönesättning tillämpas.

·       Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: övlt Mattias Bergqvist von Post, chef Livgardesgruppen och nås via växel 0500-46 50 00.

Ansökan och urvalsprocess

Urval sker löpande och vi kallar lämpliga kandidater innan ansökningstiden löpt ut.

Facklig representanter

Nås via växelnummer Livgardet: 08-584 540 00

OFR/O Per-Erik Pallin
OFR/S Anders Hamrén
SACO Margareta Hessling
SEKO Thomas Klasson

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ditt CV vill vi att du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 mars 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-05-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan