F16 söker Säkerhetsunderrättelsesoldater till 315.Säkerhetsunderrättelsepluton

Om tjänsten

13. Säkerhetsbataljon, 315. Säkerhetsunderrättelsepluton söker Säkerhetsunderrättelsesoldater 

Vi söker dig som vill arbeta på ett operativt förband som kontinuerligt genomför nationella säkerhetsoperationer.

 

Om förbandet

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Vi verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka i fred, kris och gråzon är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi arbetar med ett brett spektra av funktioner och metoder för att hantera olika typer av säkerhetshot som kan riktas mot Försvarsmakten. Fokus ligger primärt på att upptäcka och motverka främmande underrättelseverksamhet, sabotage och kriminalitet men vi arbetar även mot subversion och terrorism.

 

315. Säkerhetsunderrättelsepluton eftersträvar en arbetsplats som återspeglar samhället och ser därmed gärna sökande av alla kön och olika bakgrund.

 

Tjänst som rekryteras:
Just nu söker 315. Säkerhetsunderrättelsepluton säkerhetsunderrättelsesoldater (säku-soldater) för inplacering på den operativa verkansplutonen med arbetsort vid Upplands Flygflottilj F16 i Uppsala.

 

Allmänt om tjänsten:

Som säku-soldat ingår du i en patrull om fyra (4) soldater. Huvudsakliga uppgifter patrullen löser är inhämtning genom olika metoder, t.ex. fast och rörlig spaning, med och utan hund och med stöd av tekniska sensorer. Patrullen löser uppgifterna i alla miljöer, under alla årstider.

Innan placering vid verkanspluton genomgår du en utbildning där du får en bred kompetens mot kommande tjänst. Därutöver utbildas du mot en av patrullens fyra (4) huvudbefattningar: patrullchef, signalist, fordonsförare eller stridssjukvårdare. Vidare tillkommer ytterligare kompetenser och ansvarsområden, t.ex. militärpolisutbildning, hundförare eller sensoransvarig.

När du placerats på verkanspluton förväntas du ta ansvar för såväl egen som patrullens vidmakthållande utbildning och utveckling. Tillsammans löser ni uppgifter som ofta ställer stora krav på enskild individ.

Hundar finns på förbandet och som anställd kommer du vistas i utrymmen tillsammans med de under längre tid.

 

Krav för befattningen:

 • Genomförd grundutbildning med godkända betyg. Lägst JA-2-2
 • Körkort B (vid anställningsstart)

Meriterande 

 • Tidigare tjänstgöring vid säk-/jägar-/spaningsförband
 • Prickskytteutbildning
 • Sjukvårdare avancerad alt. Stridssjukvårdarutbildning (CLS)
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, T släpk P, Snöskoter, Tghjul
 • Kamerautbildning
 • Körkort: C, CE
 • Militärpolisutbildning
 • Gruppbefälsutbildning (GBU, FGBU)

Ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du passar för tjänsten.
 • CV med relevanta civila samt militära erfarenheter och minst två referenser med kontaktuppgifter.
 • Mönstringsresultat. Har du gjort grundutbildning nyligen hittar du ditt mönstringsresultat på ”min sida” på pliktverket.se. Återfinner du ej ditt mönstringsresultat på ”min sida” kan du maila cla@pliktverket.se och be om att få det skickat till dig. Du behöver då ange ditt namn, personnummer och den adress du vill få resultatet skickat till.
 • Värnpliktsbetyg eller motsvarande utlåtande från genomförd GMU (alt. en prognos om du genomför din värnplikt nu)
 • Utbildningsintyg, ex. högstadie-, gymnasie- eller högskolebetyg

 

Ofullständig ansökan kommer ej behandlas. 

 

Övriga upplysningar: 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid rekrytering. Tjänsten kan sökas om man uppfyller krav för befattningen. Tjänsten är tillsvidare och inleds med en sex (6) månaders provanställning för dig som inte arbetar i Försvarsmakten idag. De som anses lämpliga utifrån sin ansökan kommer kallas till kompletterande tester. Mer information kring tester ges i samband med kallelse. Arbetsort är Upplandsflygflottilj F16, Uppsala.

De fysiska krav som ställs på dig som söker tjänsten är kondition enligt FM kravnivå tre och styrka enligt FM kravnivå fyra (multitest 300p).

 

Relevanta datum:

 • Välkommen med din ansökan senast 2023-03-27
 • Kallelse till intervju och tester skickas löpande, dock senast 2023-04-02
 • Kompletterande tester genomförs 2023-04-15 till 2023-04-16 (Lördag till Söndag)
 • Preliminär anställningsstart: 2023-07-17

Frågor om tjänsten hänvisas till F16-315sakplut@mil.se

 

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 mars 2023
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Upplands flygflottilj - F 16
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-03-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan