Materielsamordnare med inriktning Reservmateriel till Marinstaben på Muskö eller i Göteborg

Om tjänsten

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av Försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin ska stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen är tillgänglig, systemvärdigt och säker.

Marinstaben söker materielsamordnare som ska arbeta med reservmateriel (RM) kopplat till de tekniska system som TVK Marin ansvarar för.

Som materielsamordnare ska du: 

Utföra och bereda uppgifter tillställda TVK marin med tyngdpunkt på RM

Utgöra beredningsstöd åt chefer, Tekniska systemledare och produktionssamordnare

Delta vid utarbetande av krav vid nyanskaffning och modifiering, uppföljning och kontroll av krav vid systemöverlämning avseende RM

Vara Point of contact (PoC) mot HKV Materielsamordnare (MOA) RM

Vara PoC mot FMLOG Försörjning (Anskaffning av Reservdelar)

Delta i uppföljning och utveckling av Marina tekniska stödsystemprocesser, ex i PRIO eller LIFT

Stödja vid hantering av grund- och förvaltningsdata i Teamcenter och PRIO

Delta i HKV arbetsgrupper rörande reservmaterielsförsörjning samt utveckling av processerna

Delta i arbetet med marinens Förrådsresursplan avseende reservmaterielförsörjning

Utgöra kontaktyta mot övriga TVK/TVA inom Försvarsmakten gällande reservmateriel- och ersättningsärenden

Kunna utbilda aktörer inom marinen vad gäller reservmaterielförsörjningsprocessen

I tjänsten ingår resor. 


Krav

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av FM stödsystem PRIO
 • God administrativ förmåga och kunskap inom delar av Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, outlook)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
 • B-körkort

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Meriterande

 • Kunskap om processer och roller avseende reservmaterielprocessen och teknisk tjänst
 • Erfarenhet av FM stödsystem Lift
 • Erfarenhet av ISUS
 • Erfarenhet av Teamcenter
 • Kunskap om marina tekniska system


Övrigt
Befattningen är civil. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad på Muskö alt Göteborg. Tjänsten innebär att sökande kommer genomgå säkerhetsprövning.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Sund (CTVK) 076-649 25 79 eller Åsa Ringius (Stf CTVK) 070-542 96 87.

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-30 den ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna befattning.

Fackliga representanter
SACO-S Maria Blasek, OFR/S Björn Engren, OFR/O Erik Tollin, SEKO Lenny Johansson. Samtliga nås via FM växeln; 0455-85000

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 februari 2023
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Marinstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan