Flygbassäkerhetssoldater GSS/K till 1. flygbassäkerhetspluton

Om tjänsten

Rekryteringen riktar sig i första hand till värnpliktiga vid pågående grundutbildning 2022/23 men du är välkommen att söka även om du har gjort utbildningen tidigare.

Befattningsbeskrivning

1. Flygbassäkerhetsplutonen är en del av utbildningskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet har som huvudsakliga uppgifter att upprätta, operera och skydda flygbas i syfte att möjliggöra spridning av flygförband, taktisk rörlighet samt många start- och landningsmöjligheter.

Plutonens huvuduppgifter är att skydda flygstridskrafterna, dess personal, materiel och verksamhet. Detta genom att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhets-hotande verksamhet - Kriminalitet, Underrättelseinhämtning, Subversion, Sabotage och Terrorism (KUSST). FBS Löser huvuduppgift i hela spektrumet från fred till kris och krig och skall kunna agera både nationellt som internationellt. Grupperna tränas att uppträda autonomt under längre tid, ibland under påfrestande fältförhållanden under alla årstider, dager som mörker. Detta tillsammans med förmågan att förflytta sig själva till fots och med lätta patrullfordon ger säkerhetsförbandet möjlighet till ett rörligt uppträdande.

1. Flygbassäkerhetsplutonen söker nu säkerhetssoldater som kännetecknas av hög personlig färdighet, fältmässighet och noggrannhet. Vilket är såväl ett signum som ett krav för säkerhetsförbandets personal. Säkerhetsförbandets kännetecken och viktigaste sensor är patrullhunden och dess förare. Det är hunden som möjliggör vår unika stridsteknik. Som komplement används handburna tekniska sensorer som ex. IRV-kameror.

Du kommer att utbildas för att ingå i en flygbassäkerhetsgrupp med åtta anställda soldater. Som anställd flygbassäkerhetssoldat skall du kunna lösa dina uppgifter i många olika miljöer, i bebyggelse, ödemark, under mörker samt i vintermiljö. Utbildning och övning bedrivs under alla tider på året oavsett väder och temperatur. Stor del av utbildningen genomförs under fältförhållanden i subarktiskt klimat. Detta innebär stora belastningar och krav på att den enskilde har god fysik och uthållighet samt att man är skadefri. Efter grunderna så kommer du få välja inriktning mot antingen gruppchef/stf gruppchef, hundförare, understödsskytt, stridssjukvårdare och skarpskytt.

Gruppchef/Stf gruppchef

Gruppchefen leder gruppens verksamhet och är ansvarig för att gruppens tilldelade uppgifter löses både på kasern samt under längre perioder av autonomt uppträdande i terrängen. Ställföreträdande gruppchef leder gruppens förläggnings-, underhålls-, fordons- och materieltjänst samt hälso- och sjukvårdstjänst. Båda dessa befattningar ställer höga krav på att både kunna ledas och att leda. Gruppbefälsyrkets kärna i den väpnade striden handlar om en fördjupad yrkesexpertis med ansvar att leda personal och system ingående i gruppen. Yrket som gruppbefäl inrymmer dels individuell yrkesskicklighet i utövande av militärt våld, dels yrkesskicklighet som operatör av den egna gruppens materiel- och sensorsystem. Gruppchefen har också ett särskilt ansvar att utbilda, öva och träna soldater och sin egen grupp.  Vår syn på gruppbefälet: god fysisk och mental prestationsförmåga, hög kvalité i lösande av uppgift- sträva mot perfektion och visst mått av djärvhet.

Hundförare

Hundförare utgör tillsammans med sin hund och tilldelad hundmateriel ett hundekipage. Efter grundutbildningen så kommer du utbildas inom hundförartjänsten och på sikt tilldelas en hund. Du måste ha möjlighet och vilja att vara med hunden 24/7, dvs både på jobbet inom tjänsten och i hemmet under ledig tid. Du måste präglas av ett stort intresse av att träna tillsammans med hunden, både fysiskt och mentalt. Fokus för träningen utöver det fysiska kommer vara dressyr, sök samt spår.  Du kommer tillsammans med hunden bilda den viktigaste sensorn som finns på gruppen vilket ställer höga krav på engagemang då detta är den sensor som gruppen ska kunna lita på att den fungerar.

Understödsskytt

Understödsskytten bemannar och ansvarar för gruppens och plutonens understödsvapen samt ansvarar för minor, sprängmedel och tekniska bevakningshjälpmedel. Detta ställer stora krav på din fysiska förmåga då du skall kunna hantera dessa både under kortare intensiva perioder samt under längre förflyttningar till fots och på skidor. Du skall vara en stor del i den slagkraft som finns på gruppen då situationen kräver detta.

Soldat/Stridsjukvårdare

Stridssjukvårdaren ansvarar för det akuta omhändertagandet av skadad på skadeplats. Som stridsjukvårdare ansvarar du för gruppens gemensamma sjukvårdsutrustning och för preventivmedicin inom gruppen. I och med detta kommer du vara den trygghet som gruppen kräver då de ofta uppträder autonomt under längre tid, och närheten till extern hjälp inte finns att tillgå i närtid.

Soldat/Skarpskytt

Skarpskytten är gruppens specialist på bekämpning på längre avstånd. Som skarpskytt ansvarar du för gruppens tekniska system, sensorer och fordon. Du skall kunna bekämpa mål både på korta och längre avstånd som en del i den verkan och slagkraft som finns på gruppen.

Krav för anställning

- Godkänd militär grundutbildning.

- Godkänd läkarundersökning

- Fysisk uthållighet och styrka.

Meriterande kvalifikationer

- Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst som ex säkerhets-/jägare-/spaningssoldat.

- Erfarenhet av internationell tjänst.

- Körkort lägst B

- Förarbevis på ex. Minibuss, L/Tptgb, Terränghjuling, skoter, lastbil

- Hundutbildad och/eller hundvana (Hundförare)

- Kvalificerad sjukvårdsutbildning

- Annan väl vitsordad militär tjänstgöring, ex. BFA eller tjänst i beredskapsförband.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningsprocessen

Ansökan värderas mot ställda krav och andra sökande varefter du kontaktas av företrädare för förbandet. Inför anställning genomförs registerkontroll, läkarundersökning, fysiska tester och säkerhetssamtal.

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Plutonchef Jakob Mårtensson samt ställföreträdande plutonchef Jonas Hedin. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänd er till HR – generalist Carina Nurminen.

Fackliga representanter: OFR/S, OFR/O, SEKO, SACO

Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00

Övrigt

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K), inleds med 6 månaders provanställning som övergår i en anställning upp till 8 år.

Individuell lönesättning enl gällande avtal.

Tillträdesdatum 2023-05-08 samt 2023-06-19 eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Arbetsort: Luleå.

 

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-24. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Till dig som redan gjort värnplikten ska du bifoga intyg/betyg från GMU eller värnplikt eller annan militär tjänstgöring.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 februari 2023
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-03-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan