Flygbasjägarna rekryterar erfarna GSS/K (OR1-5)

Om tjänsten


Flygbasjägarkompaniet rekryterar soldater för kontinuerlig tjänstgöring som flygbasjägare. Vi söker individer med förmågan att arbeta både självständigt och i grupp under hög psykisk och fysisk press. En flygbasjägares uppgift är att med hög beredskap vara beredd att tjänstgöra nationellt och internationellt på såväl övningar och insatser. Flygbasjägarkompaniet erbjuder en arbetsplats med stor möjlighet till personlig utveckling, kamratskap och engagerade kollegor. Vi strävar efter att ge en god balans mellan arbete och privatliv då arbetet stundtals kräver mycket tid och engagemang. Vi kan ge dig som tjänstgjort i Försvarsmakten en ny utmaning med kvalificerade uppgifter och utbildningar.
Tjänster som erbjuds för soldater är prickskytt, sjukvårdare, hundförare och ställföreträdande patrullchef.

Flygbasjägarna
Flygbasjägarkompaniet är flygvapnets enda jägarförband och uppgiftsställs av flygtaktisk chef. Flygbasjägarna arbetar över hela Sveriges yta och ska kunna verka hela året i såväl dager som mörker. Flygbasjägarna verkar främst i patrulls ram där en specialistofficer är patrullchef. Övriga befattningar i patrullen är ställföreträdande patrullchef, hundförare, skarpskytt och sjukvårdare. Det finns även en prickskyttepatrull inom plutonen.

Flygbasjägarnas uppgifter
Motverkande av säkerhetshot innebär att skydda skyddsvärden som utpekas av flygtaktisk chef. Detta kan vara flyg- och helikopterbaser, fasta anläggningar eller viss verksamhet. Detta kan lösas genom spaning och patrullering med hund eller med alternativa metoder i syfte att indikera, lokalisera, identifiera, dokumentera och om möjligt oskadliggöra hot.
Undsättning innebär att hämta hem både civil och militär personal som mot sin vilja isolerats från sina egna. Undsättning är en komplex uppgift som kan behövas göras under stora osäkerheter, förhöjd hotbild och stor tidspress, vilket ställer höga krav på förmågan att lokalisera den isolerade. Uppgiften kan även tillämpas på känslig materiel.
Flygsäkring innebär att både i luften och på marken skydda flygplan och helikoptrar samt besättning och last. Hotet kan exempelvis bestå av attacker eller sabotage på marken i samband med lastning och lossning.

Krav:

 • Godkänd militär grundutbildning (värnplikt, GU eller motsv.)
 • Körkort B
 • Simkunnig
 • Ej höjdrädd
 • Ej hundallergiker eller hundrädd
 • Syn: Med hjälpmedel >0,8 på vartdera ögat. Utan hjälpmedel >0,7 det bättre ögat och >0,3 det sämre
 • Bedömd lämplig som flygbasjägare efter genomförd KP

Meriterande:

 • Utbildad prickskytt, sjukvårdare avancerad, understödsskytt eller hundförare
 • Utbildningar i tunga och/eller lätta vapensystem
 • Militära förarbevis i Lptgb, terränghjuling och snöskoter
 • Tjänstgjort vid spanings-, säkerhets- eller jägarförband
 • Utbildning eller erfarenhet inom underrättelsetjänst
 • Utbildning eller erfarenhet inom undsättning (Personnel Recovery)
 • Genomfört nationella eller internationella insatser

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Kompletterande prövning (KP)
En första gallring av sökande sker med din ansökan som grund. Därefter erbjuds ett antal sökande att genomföra en kompletterande prövning (KP) under vecka 22. KP genomförs under tre dagar med start lördagen den 3:e juni och avslutas måndagen den 5:e juni. Flygbasjägarkompaniet står för kostnader för KP gällande resa, arbetstider, traktamente, etc. Den enskilda ansvarar för att delge sin närmaste chef om arbetstid så snart denne har blivit kallad till att genomföra KP. I kallelsen finns mer detaljerad information inför KP.

Den kompletterande prövningen innehåller följande moment:

 • Muskeluthållighetstester (bl.a. statisk rygg- och bålstabilitet, step up på bänk med packning)
 • Konditionstest (10 km löpning, löpning i backe med vikt)
 • Simtest (klädsim, livräddning)'
 • Fältnära aktivitet (marsch med tung packning, bårbärning)
 • Fackintervju och säkerhetssamtal
 • Medicinska tester (sjukgymnastundersökning, läkarundersökning)

Konkurrenskraftiga resultat:

 • Fälttest - 10.15 min
 • Löpning 10 km - 48 min
 • Step up - 75st/ben med 25kg vikt
 • Snabbmarsch med stridsutrustning i 150 min
 • Marsch med tung packning (25-30kg) i minst 7h

Underlag att bifoga med ansökan:

 • Kopia av körkort
 • Gymnasiebetyg
 • Betyg och vitsord från militär grundutbildning (värnplikt, GU eller motsv.)
 • Intyg och omdöme från internationell insats om sådan genomförts
 • Personligt brev samt CV
 • Två referenser varav minst en militär

Ofullständiga ansökningar kommer inte att hanteras.

Anställning
Om du blir godkänd på KP kan du erbjudas anställning på kompaniet från årsskiftet, enskilda överenskommelser om anställningsstart är möjlig.

Utbildning
Du kommer att genomföra en anpassad flygbasjägarutbildning som tar hänsyn till din militära bakgrund, fysiska prestationsförmåga och utbildningsståndpunkt. Vilka moment som den enskilde kommer behöva göra presenteras av kompaniet efter samverkan med dig.

Förberedelser
Erfarenhet från tidigare tester är att de prövande har svårt för marsch med packning! Detta tar tid träna upp eftersom man måste öka belastningen (vikt i ryggsäcken och längden man går) långsamt för att inte skada kroppen. Grundläggande simträning och klädsim bör tränas innan kompletterande prövning. Ökning av muskler och kondition märker man oftast redan efter 3 månader men leder och skelett behöver dubbelt så lång tid för att inte gå sönder. Lyssna på kroppen! Skador innebär dåliga förberedelser. Tänk på att varierar träningen, kroppen vänjer sig och tillslut blir det ingen ökning av din fysiska kapacitet om du kör samma övningar med samma intensitet. Ett alternativ i stegring kan vara att öka upp till 10 % varje vecka och att var fjärde vecka är återhämtning.

Sista ansökningsdag: 2023-04-18


Övrigt:
Arbetsort: Ronneby
Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten.
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten lämnas av: f17-base-25.fbjkomp@mil.se
Märk mail med ”Rekrytering” därefter din fråga eller ärende.

Fackliga företrädare:
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08
Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40
Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06


För mer information:
Besök/följ flygbasjägarna på facebook och Instagram. Flygbasjägarna (@flygbasjagarna) • Foton och videoklipp på Instagram

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 mars 2023
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan