Flygbasjägarkompaniet rekryterar officerare och specialistofficerare

Om tjänsten


Flygbasjägarkompaniet rekryterar officerare och specialistofficerare för kontinuerlig tjänstgöring. Vi söker individer med förmågan att arbeta både självständigt och i grupp under hög psykisk och fysisk press. En flygbasjägares uppgift är att med hög beredskap vara beredd att tjänstgöra nationellt och internationellt på såväl övningar och insatser. Flygbasjägarkompaniet erbjuder en arbetsplats med stor möjlighet till personlig utveckling, kamratskap och engagerade kollegor. Vi strävar efter att en god balans mellan arbete och privatliv då arbetet stundtals kräver mycket tid och engagemang.
Tjänster som är möjliga att tillträda för officerare och specialistofficerare kan vara instruktör, patrullchef, stridsledningsbefäl, ställföreträdande plutonchef eller plutonchef. Oavsett tidigare bakgrund söker vi efter individer med viljan och motivationen till att bli flygbasjägare, vi kommer ge dig verktygen för att bli det!

Flygbasjägarna
Flygbasjägarkompaniet är flygvapnets enda jägarförband och uppgiftsställs av flygtaktisk chef. Flygbasjägarna har sedan 2022 utökat sin verksamhet med utbildning av värnpliktiga flygbasjägare. Kompaniledning består av ledningstriad, underrättelsebefäl och logistikfunktion. Flygbasjägarplutonen består i grunden av fyra patruller, tre flygbasjägarpatruller och en prickskyttepatrull. I plutonsledningen ingår plutonchef (OF1), ställföreträdande plutonchef (OR6-7), stridsledningsbefäl (OR6-7) och plutonshundförare (OR4). Varje flygbasjägarpatrull består av en chef (OR-6) en ställföreträdande chef, hundförare, sjukvårdare och skarpskytt.
Inom kompaniet finns det tre funktionsföreträdare inom hundtjänst, sjukvårdstjänst och prickskyttetjänst. Dessa utvecklar och utbildar inom respektive område med målet att vara ledande i Försvarsmakten.

Flygbasjägarnas uppgifter
Motverkande av säkerhetshot innebär att skydda skyddsvärden som utpekas av flygtaktisk chef. Detta kan vara flyg- och helikopterbaser, fasta anläggningar eller viss verksamhet. Detta kan lösas genom spaning och patrullering med hund eller med alternativa metoder i syfte att indikera, lokalisera, identifiera, dokumentera och om möjligt oskadliggöra hot.
Undsättning innebär att hämta hem både civil och militär personal som mot sin vilja isolerats från sina egna. Undsättning är en komplex uppgift som kan behövas göras under stora osäkerheter, förhöjd hotbild och stor tidspress, vilket ställer höga krav på förmågan att lokalisera den isolerade. Uppgiften kan även tillämpas på känslig materiel.
Flygsäkring innebär att både i luften och på marken skydda flygplan och helikoptrar samt besättning och last. Hotet kan exempelvis bestå av attacker eller sabotage på marken i samband med lastning och lossning.

Krav:

 • Körkort B
 • Godkänd eller påbörjad officersutbildning (OP, SOU, SOFU eller motsv.)
 • Simkunnig
 • Ej höjdrädd
 • Ej hundallergiker eller hundrädd
 • Syn: Med hjälpmedel >0,8 på vartdera ögat. Utan >0,7 på det bättre ögat och >0,3 på det sämre
 • Bedömd lämplig som flygbasjägare efter genomförd KP

Meriterande:

 • Utbildningar/instruktörsutbildningar i: hundtjänst, prickskytte, sjukvård, vapensystem, motor/fordon, samband
 • Tjänstgjort vid spaningsförband, säkerhetsförband eller jägarförband
 • Utbildning eller erfarenhet inom underrättelsetjänst
 • Utbildning eller erfarenhet inom undsättning (Personnel Recovery)
 • Erfarenhet av att utbilda värnpliktiga
 • Genomfört nationell eller internationella insatser.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kompletterande prövning (KP)
En första gallring av sökande sker med din ansökan som grund. Därefter erbjuds ett antal sökande att genomföra en kompletterande prövning (KP) under vecka 22. KP genomförs under tre dagar med start lördagen den 3:e juni och avslutas måndagen den 5:e juni. Flygbasjägarkompaniet står för kostnader för KP gällande resa, arbetstider, traktamente, etc. Den enskilda ansvarar för att delge sin närmaste chef om arbetstid så snart denne har blivit kallad till att genomföra KP. I kallelsen finns mer detaljerad information inför KP.

Den kompletterande prövningen innehåller följande moment:

 • Muskeluthållighetstester (bl.a. statisk rygg- och bålstabilitet, step up på bänk med packning)
 • Konditionstest (10km löpning, löpning i backe med vikt)
 • Simtest (klädsim, livräddning)
 • Fältnära aktivitet (marsch med tung packning, bårbärning)
 • Fackintervju och säkerhetssamtal
 • Medicinska tester (sjukgymnastundersökning, läkarundersökning)

Konkurrenskraftiga resultat:

 • Fälttest 10.15min
 • Löpning 10 km - 48min
 • Step up 75st/ben med 25kg vikt
 • Snabbmarsch med stridsutrustning i 150 min.
 • Marsch med tung packning (25-30 kg) i minst 7h

Underlag att bifoga med ansökan

 • Kopia av körkort
 • Vitsord eller andra intyg från eventuell tidigare militär tjänstgöring
 • Betyg från officersexamen eller specialistofficersexamen. Genomför du officersutbildning nu ska ett intyg bifogas som styrker detta.
 • Personligt brev samt CV
 • Tre stycken referenser varav minst två militära

Ofullständiga ansökningar kommer inte att hanteras.

Anställning
Om du blir godkänd på KP kan du erbjudas anställning på kompaniet från årsskiftet, enskilda överenskommelser om anställningsstart är möjlig. Genomför du utbildning vid OP, SOU eller SOFU kan du erbjudas anställning vid kompaniet efter godkänd officers- eller specialistofficersexamen och efter samverkan med ditt nuvarande förband.

Utbildning
Du kommer att genomföra en anpassad flygbasjägarutbildning som tar hänsyn till din militära bakgrund, fysiska prestationsförmåga och utbildningsståndpunkt. Vilka moment som den enskilda kommer behöva göra presenteras av kompaniet efter samverkan med dig.

Förberedelser
Erfarenhet från tidigare tester är att de prövande har svårt för marsch med packning! Detta tar tid träna upp eftersom man måste öka belastningen (vikt i ryggsäcken och längden man går) långsamt för att inte skada kroppen. Grundläggande simträning och klädsim bör tränas innan kompletterande prövning. Ökning av muskler och kondition märker man oftast redan efter 3 månader men leder och skelett behöver dubbelt så lång tid för att inte gå sönder. Lyssna på kroppen! Skador innebär dåliga förberedelser. Tänk på att varierar träningen, kroppen vänjer sig och tillslut blir det ingen ökning av din fysiska kapacitet om du kör samma övningar med samma intensitet. Ett alternativ i stegring kan vara att öka upp till 10 % varje vecka och att var fjärde vecka är återhämtning.

Sista ansökningsdag: 2023-04-18

Övrigt:
Arbetsort: Ronneby
Typ av anställning: Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten lämnas av: f17-base-25.fbjkomp@mil.se
Märk mail med ”Rekrytering” därefter din fråga eller ärende.

Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08
Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40
Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06

För mer information:
Besök/följ flygbasjägarna på facebook och Instagram. Flygbasjägarna (@flygbasjagarna) • Foton och videoklipp på Instagram

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 mars 2023
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan