Handläggare Planering i FMLOG Stab

Om tjänsten

Handläggare Planering i FMLOG Stab

Befattningen erbjuder
I befattningen handläggare (HL) Planering i FMLOG Stab får du möjligheten att arbeta med spännande arbetsuppgifter inom området logistik. Allt för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Befattningen ger dig möjlighet att jobba med långsiktig planering på högre taktisk nivå samt tillfället att utveckla och lära dig mer inom logistik i Försvarsmakten. I din roll kommer du att agera som ”spindeln i nätet” avseende planeringen av förbandets verksamhet på längre sikt och genomföra samordning med förbandets olika enheter. Befattningen vänder sig främst men inte exklusivt till dig som har en tidigare militärerfarenhet, exempelvis jobbat inom militär stab alternativt om du har jobbat med motsvarande uppgifter inom annan likvärdig organisation.    

Om enheten

Förbandet FMLOG är ett krigsförband bestående av flertalet enheter med verksamhet i hela Sverige samt en stab lokaliserad i Stockholm som understödjer förbandschefen. FMLOG uppgift är att understödja Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar och stridskrafter med den bakre logistik, exempelvis operativa och strategiska transporter och förnödenhetsförsörjning samt övrig logistik.

Befattningen HL Planering återfinns i Utvecklings- och inriktningssektionen som ingår i planeringsavdelningen vars uppgift är att leda långsiktiga planeringsarbete och omhänderta planeringsuppgifter från ca 3 månader och bortom.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planera och samordna stabens och förbandets verksamhet på medellång och lång sikt utifrån tilldelade verksamhetsuppdrag och ekonomi. Detta innebär att ge och fördela uppgifter inom staben samt till förbandets enheter.
 • Leda arbetet med skrivandet av förbandets order för det kommande verksamhetsåret.
 • Delta i produktionsdialoger med sidoordnade förband och uppdragsgivare.
 • Stötta övriga stabsmedlemmar på sektionen och avdelningen avseende planering i frågor rörande utbildningar, övningar, förbandsutveckling, studier samt övrig beslutad planeringsverksamhet.

KRAV
Kvalifikationer

 • God förmåga att uttrycka sig tal och skrift på svenska och engelska
 • Körkort B
 • Högskoleutbildad inom relevant område

MERITERANDE 

 • Erfarenheter att jobba med logistik
 • Tidigare officers-/Reservofficersutbildad
 • Genomfört värnplikt/GMU
 • Erfarenhet av att jobba i Försvarsmakten eller annan myndighet
 • Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
 • Erfarenhet av deltagande i utredningar eller studieverksamhet

Personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och medarbetare. Detta innebär att du uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund.

Du har god fysisk förmåga, kan hantera stress och förmåga att situationsanpassa dig utifrån vad uppgiften kräver av dig. Följsamhet att vara mottaglig för nya uppgifter och inte bara inom eget sakområde. Du bör vara problemlösande och kunna ta emot en uppgift genom att analysera innebörden, agera för att tillgodose behoven för uppgiftens lösande, dialogisera med beslutrsfattare, sammanställa och presentera resultatet.

Du arbetar ofta tillsammans med andra i ett team men även på egen hand. Därför krävs det att du självständigt klarar av att genomföra egna projekt. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att växla tempo när så krävs.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Övrigt
Befattningen är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. 
Arbetsort: Stockholm

Resor inom landet kan förekomma.

Tillträde enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Utveckling-/Inriktningssektion David Åqvist

Nås via Försvarsmaktens växel

telefon: 08-788 75 00


Fackliga företrädare:
OFR/O Torbjörn Bäckman

OFR/S Håkan Antonsson

SEKO Jörgen Steen

SACO hänvisas till saco-s-fm@mil.se

Samtliga nås via växeln 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 mars 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik - FMLOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan