Arméstaben söker Materielområdesansvarig (MOA) Pansarvärnssystem

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. 

Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.

Armén – när och där det avgörs! 

Om enheten
Materielsektionen vid Arméstabens Stödavdelningen ansvarar för utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av de materielområden som Arméchefen har ansvar för. I linje med arméns stora tillväxt utgör materielanskaffning ett stort fokus där sektionen i tätt samarbeta med Försvarets Materielverk realiserar arméns kommande förmågebehov i relevant materiel. Materielsektionen består i dagsläget av 13 kollegor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arméchefen är ansvarig för pansarvärnssystem inom hela Försvarsmakten och som Materielområdesansvarig (MOA) har du det övergripande ansvaret för materielen i hela livscykeln, alltifrån utveckling och framtagande av mål- och kravställningar, till avveckling. Pansarvärnsområdet står inför en omfattande utveckling med uppgradering av ammunition och sensorer till burna system men också innefattande anskaffning av pansarvärnssytem med helt nya förmågor, såsom möjlighet att bekämpa mål utom synhåll. 

Exempel på arbetsuppgifter inom eget materielområde;

 • Övergripande ansvara för materielområdet 
 • Leda arbete med kravställning på materielsystem i krigsförbanden och leda utformningen av tekniska system inom materielområdet. 
 • Leda utformning av uppdrag till FMV inom pansarvärnsområdet, samt leda framtagandet av övriga förutsättningsskapande- och inriktande dokument för materielproduktion.
 • Delta i studier och projekt avseende materiel- och förmågeutveckling inom området

Kvalifikationer

 • Officers- eller specialistofficersexamen
 • B-körkort
 • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift

Meriterande

 • Erfarenhet av stabsarbete gärna vid förbandsverksamhet på lägst bataljonsnivå
 • Erfarenhet av pansarvärnssystem
 • Erfarenhet av arbete med materielprocessen
 • Kunskaper i Försvarsmaktens stödsystem såsom PRIO

Personliga egenskaper
En befattning vid arméstaben ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Då arbetstempot ofta är högt förutsätter det att du har en hög stresstålighet och uthållighet. Du är initiativtagande och engagerad med god förmåga att självständigt planera och lösa uppgifter som kan sträcka sig över tid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Befattningsnivå: OF3 alternativt OR8
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
C Materielsektionen, överstelöjtnant Oscar Elardt. Nås på oscar.elardt@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Viktoria Engsoo. Nås på viktoria.engsoo@mil.se

Fackliga företrädare
AST OF: Tomas Lahti
OFR/S: Claus Dehlin
AST Saco: Bjarne Olsson
SEKO: Christian Hedberg

Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171 15 70 00

Sista ansökningsdag

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2023-04-02.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 mars 2023
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan