Säkerhetsunderrättelseofficer OF-2

Om tjänsten

Mellersta militärregionen (MR M) är ett krigsförband lokaliserat i Upplands Bro kommun, närmare bestämt i Kungsängen. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande.
Chefen för Mellersta militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR M omfattar Dalarnas-, Gävleborgs-, Västmanlands-, Uppsalas-, Stockholms- och Södermanlands län. MR M är from 1 feb 2020 en egen organisationsenhet med större ansvar, för både insats- och produktionsledning för bl.a. utbildningsgrupper och hemvärn.

Vi söker nu en Säkerhetsunderrättelseofficer som vill vara med och utveckla den nya Mellersta Militärregionen.


Din huvudsakliga uppgift är att under C J2 ansvara för säkerhetsunderrättelsetjänsten vid regionen. Detta innebär att du ska utreda inkomna rapporter, säkerhetshändelser och misstänkt verksamhet inom C MR M ansvarsområde. Denna utredning ska därefter användas inom ramen för den övriga avdelningens verksamhet. Detta innebär ett återkommande samarbete med andra utredande myndigheter och förband.
Därutöver kommer du vara en del av en dynamisk verksamhet där såväl produktion av produkter och kontroller återkommande genomförs.
 
Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning inom säkerhetstjänst (eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig).God förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter t.ex. ISUS samt SWECCIS.Tidigare erfarenhet av Försvarsmakten är ett krav för denna tjänst. Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska.
Körkort lägst klass B. Svensk medborgare.

Meriterande
Diplomerad säkerhetsunderrättelsehandläggare i Försvarsmakten.Genomförd KHS.Tidigare tjänstgöring vid militär stab inom säkerhetstjänstområdet.Goda tekniska kunskaper om informationssystem.Tidigare erfarenhet av militära utredningar. Tidigare erfarenhet av kontrollverksamhet vad avser säkerhetsskyddstjänst.Fysisk säkerhet som teknisk bevakning och passersystem.
Personliga egenskaper
Som person är du noggrann, flexibel och resultatorienterad. Du har en analytisk förmåga att överblicka helheter utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Vidare har du en god förmåga att kommunicera och motivera tagna åtgärder och beslut. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är eftersträvansvärda egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.Befattningen är placerad i KungsängenBefattningsnivå: OR-8Tillträde enligt överenskommelse.Upplysning om tjänsten kan lämnas avC MR M J2, övlt Anders Thörn, nås via växeln på 08-584 540 00
Fackliga representanter
OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margaretha Hessling
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2023-03-30
Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 februari 2023
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2023-03-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan