Södertörnsgruppen söker sektionschef för utbildningssektionen OF3

Om tjänsten

Är du officer, kapten eller major och vill vara med och forma framtidens regionala försvar på Södertörn och i Roslagen? Har du erfarenhet av trupputbildning och förbandstjänst på plutons- kompani och bataljonsnivå? Då har jag jobbet för dig.

Som chef för utbildningssektionen på Militärregiongrupp Södertörn finns det möjlighet att skapa ett intressant, meningsfullt och omväxlande arbete. Du är ansvarig för att planera utbildningar och övningar för att utveckla 28 och 29 hemvärnsbataljon mot förbandens krigsuppgifter. I ditt arbete ingår att utveckla såväl den anställda personalen som består av unga sergeanter som hemvärnsinstruktörerna som tjänstgör på deltid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda utbildningssektionens sju medarbetare, huvudsakligen instruktörer inom markstrid och båttjänst.
 • Planera och genomföra krigsförbandsövningar (KFÖ) upp till och med bataljons ram.
 • Planera och genomföra 28 och 29.hvbat utveckling enligt ramvillkor och mot skarpa uppgifter.
 • Omsätta utbildningsresultat i utbildningsbehov och utbildningsplaner för bataljonerna.
 • Planera och genomföra funktionsövningar.
 • Kompetensutveckla anställda instruktörer och hemvärnsinstruktörer.
 • Deltar på olika möten med förbanden som representant från STG.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att utbilda soldater i markstrid.
 • Erfarenhet av att planera och genomföra förbandsövningar.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet att utbilda soldater i marin miljö.
 • Stridsbåtutbildning
 • Erfarenhet att leda kompani.
 • Erfarenhet av att arbeta i bataljonsstab.
 • Erfarenhet av Hemvärn

Personliga egenskaper

Du kommer dagligen att interagera med ett stort antal människor med olika bakgrund vilket ställer höga krav på din sociala kompetens, professionalism och samarbetsförmåga. Jag ser det som en självklarhet att du delar Försvarsmaktens värdegrund. Jag kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tillträde snarast enl. ök
Sista datum för ansökan är 2023-03-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Upplysningar om tjänsten

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på 0729-640654 eller mail till mrm-stg@mil.se

Fackliga kontaktpersoner

OFR/O Per-Erik Pallin

Ovanstående kontaktpersoner nås via växeln på telefon 0505-451000

 

Övlt Carl Hartman

Chef Södertörnsgruppen

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 mars 2023
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan