IT-säkerhetschef, tillika Signalskyddschef, vid Ledningsstridsskolan

Om tjänsten

LedSS är Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga.
Vi utbildar och tränar staber och officerare från hela Försvarsmakten
avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer. Därtill sker utveckling och implementering av materiel och metoder för
ledning på strategisk och operativ nivå samt för verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen. LedSS är en arbetsplats som hela tiden utvecklas i takt med tekniken. Hos oss arbetar både militär och civil personal. Vi är under tillväxt och vår personal är eftertraktad inom Försvarsmakten, nu söker vi en ny medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

IT-säkerhetschefen, tillika signalskyddschef vid skolan, leder IT-säkerhets- och signalskyddstjänsten vid
skolan. Arbetet sker i nära samarbete med skolans Säkerhetschef, övriga delar av staben, skolans övriga avdelningar samt regementets
säkerhetsavdelning.
Inom ramen för befattningen åligger ansvaret för
· att utarbeta skolans IT- säkerhetskyddsanalys, -säkerhetsskyddsplan och -säkerhetsinstruktion samt signalskyddsinstruktion.
· att, i samråd med Säkerhetschefen, leda funktionsmöten, utöva funktionsstyrning inom respektive funktionsområde och därtill leda
förberedelser inför och delta vid internkontroller av skolan
· att administrera signalskyddsnycklar
· att administrera Försvarsmaktens aktiva kort (TEID, TAK m.fl.)
· att följa upp och genomföra utbildning i informations- och IT-säkerhet samt signalskyddstjänst
· att skriva säkerhetsrapporter och samverka med driftägare vid IT- och signalskyddsincidenter.
· driften av skolans gemensamma signalskyddssystem
Därtill stödjer IT-säkerhets/Signalskyddschefen i arbetet med lokal ackreditering av IT-system och verkar vid behov som lokal IT- säkerhetschef och/eller signalskyddschef under ledningsträningsövningar som genomförs vid skolan.

Kvalifikationer:

· Specialistofficersexamen
· Dokumenterad utb och efarenhet av arbete inom signalskyddstjänst
· Dokumenterad utb och erfarenhet av FM IT-system
· B-körkort

Meriterande:
· Kunskaper om IT-systems uppbyggnad och säkerhetsfunktioner
· Kortadministratör
· Signalskyddschef
  Signalskyddslärare
· God kunskap i engelska


Personliga egenskaper
Befattningen ställer höga krav på såväl förmågan att samarbeta som att arbeta under eget ansvar. Du bör vara prestigelös och ha lätt för samverkan på olika nivåer inom och utom den egna organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som medarbetare är du ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund; öppenhet, resultat och ansvar.

Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Beräknat tillträde: Efter överenskommelse.
Lön: Efter överenskommelse
Befattningen
Specialistofficer OR7
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Stf Enhetschef övlt Peter Larsson, 070-666 83 52
Fackliga representanter:
OFR/O, OF- Enköping – Magnus Johansson
SACO – Carl-Johan Pettersson
SEKO – Christian Hedberg
OFR/S Försvarsförbundet – Clarence Arnstedt
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 0171-15 70 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning)
senast 2023-04-30.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 mars 2023
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-04-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan