Delprocessledare infrastruktur

Om tjänsten


Försvarsmakten/Marinbasen söker en delprocessledare infrastruktur till Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) med grundplacering i Karlskrona.


Befattningen erbjuder
Som delprocessledare (benämnd produktionsplanerare) förväntas du kunna leda olika typer av arbetsgrupper och samordna projekt inom och mellan Försvarsmaktens stödmyndigheter. Detta innebär att man arbetar i projektform, tillfälligt sammansatta arbetsgrupper och enskilt.

Utöver detta ska du kunna ta ansvar för en variation av ärenden, samt vara ett stöd till Försvarsmaktens hyresgäster så att befintlig infrastruktur nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Om enheten

LplE Syd är Försvarsmaktens beställarföreträdare gentemot Fortifikationsverket, vilket är statens ägarrepresentant av försvarsfastigheter. LplE Syd ansvarar för militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige till lands, sjöss och i luften samt stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur och förutsättningarna för varje enskilt objekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter. I din befattning som produktionsplanerare kommer du att vara processledare för delprocess anskaffning (nyanskaffning av infrastruktur) med ett samordningsansvar för samtliga byggprojekt inom regionen och uppgift att arbetsleda elva stycken objektledare

 • Leda och stödja objektledare (likställs med projektledare) inom ram för anskaffningsprocessen samt följa upp objekt i främst tid och kostnad.
 • Bereda ärenden för beslut på LplE och Högkvarteret samt fatta beslut om inriktning och framdrivningstakt i enskilda objekt.
 • Administrera och uppdatera databaser samt hantera beställningar och beslutsunderlag i FM ärendehanteringssystem.
 • Driva projekt inom ram för utveckling av funktionen internt och tillsammans med övriga produktionsplanerare från resterande tre LplE
 • Resor i tjänsten förekommer.

Du kommer att ha en aktiv roll i enheten gällande all nyanskaffning av infrastruktur samt kommer att till del representera Försvarsmakten mot utomstående myndigheter och företag. I samarbete med olika enheter och förband inom Försvarsmakten ska du tillsammans med berörda objektledare omsätta de krav som ställs från verksamheten till färdiga besluts- och beställningsunderlag som kan lämnas över till Fortifikationsverket som grund för produktionen.


KRAV

Kvalifikationer

 • Högskoleexamen inom bygg och anläggning, arkitektur eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
 • Erfarenhet av samordningsansvar, projektledning, objektledning eller arbetsledning
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift,
 • B-körkort

 

Personliga egenskaper.

 • Effektiv kommunikation Kommunicerar klart, tydligt och strukturerat verbalt och skriftligt.
 • Konstruktivt teamarbete Samarbetar effektivt med andra; delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information; stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
 • Organisatorisk medvetenhet Förstår att försvarsmakten som en statlig myndighet har formella och informella regler och strukturer; samt tillämpning och efterlevnad av dessa är väsentligt för samspelet inom myndigheten

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE

 • Erfarenhet som objektledare,
 • Innehar tidigare erfarenhet av byggprocessen samt kunskap om Försvarsmaktens organisation och interna processer,
 • Kännedom om fastighets-, entreprenadjuridik och miljölagstiftning.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsat, inledningsvis 11 månader
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: 24 apr 2023, eller snarast därefter

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef LPLE SYD Niklas Johansson, niklas.t.johansson@mil.se


För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Specialist  Lena Krusberg,  lena.krusberg@mil.se

Fackliga företrädare:
Officersförbundet: Urban Nyman
Försvarsförbundet: Jan Wasberg
SACO: Birgitta Strauss

Samtliga personer ovan nås via växel, 0455-85 000

SEKO: Jan-Anders Nilsson, nås via växel, 0457- 471 000


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 mars 2023
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Marinbasen – MarinB
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-03-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan