Kockar till HMS Carlskrona

Om tjänsten

3.sjöstridsflottiljen söker kockar/sjömän till HMS Carlskrona?

Vi söker dig som vill ta anställning som kock och sjöman ombord på HMS Carlskrona. HMS Carlskrona är ett stöd- och ledningsfartyg på Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) som är baserat i örlogsstaden Karlskrona. Fartyget nyttjas för en mängd olika uppgifter, men fokus är att leverera logistikstöd som reservdelar och drivmedel. Hon kan även vara ledningsfartyg för en sjöstyrka och kan ha ombordbaserad helikopter.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss flera veckor i sträck. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter vid en skarp situation.

Som kock ombord är din huvudsakliga arbetsuppgift att laga mat i fartygets skeppskök, tillsammans med de andra kockarna, men tjänsten kräver även förmågan att arbeta självständigt. Du blir även sjukvårdare, och hjälper till vid sjukdomsfall och skador, både under övnings- och skarp verksamhet. Som anställd sjöman har du fler arbetsuppgifter, så kallade tillikauppgifter, och du förväntas ta eget ansvar och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och har förmågan att ta initiativ.

Kvalifikationer:

 • Utbildad kock (arbetslivserfarenhet är meriterande)
 • Svensk medborgare
 • Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) med rekommendation för anställning
 • Godkänd registerkontroll (genomförs efter intervju/tester)
 • Gymnasieexamen med godkända betyg i Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 5 (A)
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att kallas till intervju samt säkerhetssamtal, fysiska tester och hälsoundersökning för sjögående personal.

Fysiska tester kommer att vara.

  • 2 km löpning på max 9 min 40 sek
  • FM Multitest 175p (testerna är push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)
  • Simning 400 m samt 50m livräddning

 

 

Dokument att bifoga ansökan:

 1. CV med referenser
 2. Personligt brev
 3. Kopior av följande:
  • Intyg/betyg på militärtjänstgöring
  • Gymnasiebetyg
  • Ev annan meriterande utbildning/kompetens

OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas. 

Övrigt:

 • Anställningen är en tidsbegränsad anställning (8 år)
 • Provanställning: 6 månader
 • Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal
 • Arbetsort: Karlskrona
 • Tillträdesdatum: Vår/höst 2023

För upplysningar av tjänsten/löner/förmåner:

Divisionsadjutant 34.underhållsdivisionen, Nina Simon, nina.simon@mil.se

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker Jonas.rydmarker@mil.se

Sista ansökningsdag är 2023-04-16.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 mars 2023
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-16

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan