TVK Mark söker Materielsystemledare

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns
förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder
arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder
i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och
skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och
sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för
armén är vår drivkraft.
Armén – när och där det avgörs!
 
Rekryterande sektion
Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en sektion inom Stödavdelningen
och ansvarar för materielunderhåll och materielnyttjande inom Armén samt att säkerställa att
materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
 
I TVK Mark ingår fem systemdetaljer där en av dem är Fältarbeten (Farb) som är placerad i Eksjö som
en fristående enhet i Eksjö Garnison. Farb-området omfattar materiel för signaturanpassning och
maskering, förbindelsemateriel, fältarbetsmaskiner och materiel för ammunitionsröjning EOD.
Materielen finns företrädesvis inom fältarbetsförbanden i markarenan men även i övriga arenor.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som MSL ansvarar du för att leda och samordna det sammanhållna vidmakthållandet av
fältarbetssystem inom Försvarsmakten främst förbindelser och motorredskap. Du bidrar till att
optimera systemet ur ett tillgänglighetsperspektiv och har ett ekonomiskt ansvar under systemets
livslängd. Du arbetar även för att materielen har rätt status och konfiguration under sin tekniska
livslängd. Du är stabsmedlem i arméstaben.
Mer konkret innebär det att du:
 • Leder samordning och sammanställning av ingångsvärden som ligger till grund för planering av vidmakthållandeåtgärder på systemet inom FM.
 • Leder och följer upp det sammanhållna vidmakthållandeuppdraget avseende produktion och ekonomi.
 • Leder och samordnar systematisk ändringsverksamhet, framtagande av underlag till systemlivscykelplaner.
 • Stödjer planering, genomförande och uppföljning av åtgärder kopplat till teknisk design.
 • Stödjer inom området materielutveckling och materielanskaffning ur perspektivet sammanhållet vidmakthållande.
Kvalifikationer
 • Officer
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • B-körkort
Meriterande
 • Erfarenhet av arbete med teknisk design och systemsäkerhet
 • Erfarenhet av arbete inom logistik, materielunderhåll eller teknisk tjänst inom försvarsindustrin
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och SAP/PRIO
 • Kännedom om Försvarsmaktens materielförsörjning och materielprocesser
 • Arbetat med planering och kravställning i flera tidsperspektiv
 • God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga kontaktnät. Du är lyhörd,
handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Vidare är du självständig, initiativrik och har en
förmåga att planera och organisera ditt arbete.
 
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen. För att
myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den
värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa
och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
 
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Mj Rolf Berggren, C Fältarbetsdetaljen
Telefon: 0381-184 25, 070-375 04 34
Mail: rolf.berggren@mil.se
 
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, Viktoria Engsoo. Nås på viktoria.engsoo@mil.se
 
Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Claus Dehlin
SACO-S – Bjarne Olsson
SEKO – Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 0505-45 10 00
 
Villkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas
därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att
behöva ha beredskap.
 
Övrigt
Befattningsnivå: OR 8
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
 
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-04-02. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev
(max 1 sida), där du förklarar varför du är lämplig för befattningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 mars 2023
 • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan