Arméstaben söker två materielsystemledare (MSL) inriktning stridsvagn respektive stridsfordon

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus
på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga
förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt.
Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt
underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen
och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande,
utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och
ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén – när och där det avgörs!
 
Rekryterande enhet:
Teknik- och vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår i Arméstaben.
TVK Mark ansvarar för underhåll och nyttjande av markmateriel inom Försvarsmakten,
samt är delaktig i anskaffning, vidmakthållande och avveckling av densamma.
I TVK Mark ingår fem systemdetaljer. En av dessa är Strf/Sim/Utb-detaljen (ingående
system är stridsvagnar, stridsfordon, pansarterrängbilar, personterrängbilar, lastbilar,
utbildningsmateriel och simulatormateriel/BT46) som är placerad till huvudsak i Skövde
men har även personal placerad i Göteborg och Halmstad.
TVK Mark precis som Försvarsmakten i stort är i stark tillväxt, av den anledningen söker
vi två Materielsystemledare, en materielsystemledare med inriktning stridsvagn
respektive stridsfordon.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Materielsystemledare stridsvagn/stridsfordon riktar sig mot Försvarsmaktens
stridsvagn- och stridsfordonssystem som är en viktig komponent i våra mekaniserade
brigader och 181:a pansarbataljonen. I rollen som materielsystemledare ansvarar du för
att leda och samordna det sammanhållna vidmakthållandet av stridsvagns- och
stridsfordonssystemet inom Försvarsmakten.
Mer konkret innebär det att du:
 • Bidrar till att optimera nyttjandet av systemet, både ur ett ekonomiskt och underhållstillgänglighetsmässigt perspektiv under systemets hela livslängd, samt bidrar till att materielen har rätt status och konfiguration under sin tekniska livslängd.
 • Leder samordning och sammanställning av ingångsvärden som ligger till grund för planering av vidmakthållandeåtgärder.
 • Kvalitetssäkrar och förankrar ihop med materielområdesansvarig (MOA) Försvarsmaktens behov av långsiktiga vidmakthållandeåtgärder på systemet.
 • Leder och följer upp det sammanhållna vidmakthållandeuppdraget avseende produktion och ekonomi.
 • Leder och samordnar systematisk ändringsverksamhet och tar fram underlag till systemlivscykelplaner.
 • Stödjer teknisk produktföreträdare (TPF) och teknisk systemledare (TSL) med planering, genomförande och uppföljning av åtgärder kopplade till teknisk design.
 • Inom området materielutveckling och materielanskaffning stödja ur perspektivet sammanhållet vidmakthållande
Kvalifikationer
 • Officersexamen
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • B-körkort
Meriterande
 • Erfarenhet från arbete med materielunderhåll, materielunderhållsekonomi inom FM
 • God kännedom om stridsfordon- och stridsvagnssystem
 • Erfarenhet från förbandsverksamhet i FM
 • Arbetat i FM stödsystem LIFT
 • Kunskap om att arbeta i system SAP/PRIO
 • Erfarenhet från ledning, planering av materielunderhåll
 • Kännedom om FM materielförsörjning och materielprocess
 • Genomgått FMV systemsäkerhetskurs
Personliga egenskaper
Du som söker har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och är van att hantera
många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press.
Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du kan självständigt prioritera,
planera och organisera ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 
För information om befattningen kontaktas:
Mj Lars Unnerfelt, detaljchef Strf/Sim/Utb, lars.unnerfelt@mil.se
 
För information om rekryteringsprocessen kontaktas:
HR-generalist, Viktoria Engsoo, viktoria.engsoo@mil.se
 
Fackliga företrädare:
AST OF: Tomas Lahti
OFR/S: Claus Dehlin
AST Saco-S: Bjarne Olsson
SEKO: Christian Hedberg
Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171 15 70 00
 
Villkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning. Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.
 
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, OR7/OR8 alternativt OF2
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
 
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar
varför du är lämpad för denna befattning.
 
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att
påbörjas under ansökningstiden.
 
Välkommen med din ansökan senast 2023-04-02.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 mars 2023
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan