Kvalitetschef till Flygvapnet

Om tjänsten

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Läs gärna mer om vår verksamhet här:

https://www.forsvarsmakten.se/SV/VAR-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/

 

Flygstaben söker nu en Kvalitetschef till Flygvapnet som ansvar för att leda och samordna internrevision för Flygvapnets verksamhet med huvudinriktning på militär luftfart. I rollen som Kvalitetschef lyder du under Flygvapenchefen.

Du deltar aktivt i Flygvapnets och Flygstabens ledningsarbete och förväntas leda projekt för att kvalitetssäkra och förbättra strukturer och metoder. I uppgifterna ingår även att bevaka förändringar i regelverk och analysera eventuell inverkan på Flygvapnet och dess interna styrningar.

Utöver ovanstående ingår att:

Samordna externa tillsyner vid Flygstaben och bevaka att resultatet omhändertas.
Utveckla kvalitetsarbetet i Flygvapnet i samverkan med Kvalitetschefen för militär luftfart och Kvalitetschefer vid Flygvapnets förband.
Stödja vid FM internutbildning av kvalitetsrevisorer.
Utarbeta och vidmakthålla arbetsordningar
Utveckla och vidmakthålla verksamhetsledningssystem som omfattar inriktning, målsättning, planering, genomförande, utvärdering och återrapportering för de verksamheter som bedrivs, samt uppfyller krav på intern styrning och kontroll.
Utarbeta processer och rutiner inom eget verksamhetsområde avseende FV/FS kvalitet.
Agera tjänsteförättande för Kvalitetschef militär luftfart.

 

Kvalifikationer:

Flerårig erfarenhet som kvalitetschef och revisionsledare.
Erfarenhet av att leda större projekt och-/eller komplexa verksamheter.
Genomfört FM revisorsutbildning eller likvärdig utbildning.
Kvalitetschefsutbildning eller likvärdig utbildning.

 

Meriterande:

Fördjupningskurser inom kvalitetsområdet exempelvis Black-belt, Green-belt och Leanledarutbildning.
Grundläggande utbildning i statistisk analys.
Erfarenhet av och god kunskap och förståelse för militär luftfart.
Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning.
God kunskap om försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser.
Utbildning och erfarenhet av arbete med verksamhetssäkerhet ex SMS.
Utbildning och erfarenhet av regler för civil luftfart.
Grundläggande juridisk utbildning.
Goda kunskaper i MS Excel, MS Sharepoint, Minitab och förståelse för databashantering

 

Personliga egenskaper:

Vi ser gärna att du är självständig och driver dina egna processer obehindrat. Du är handlingskraftig person, väl bevandrad inom kvalitetsområdet och kan definiera vad som är viktigt för verksamheten. Du har en utvecklad analytisk förmåga, är noggrann, kommunikativ och fungerar väl i samarbetet med andra. Inom ditt område är du trygg, du leder kvalitetsarbetet och säkerställer att framdrivning och rapportering sker korrekt och i tid. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig:

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
 

Övrigt:

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträde: Snarast.
Befattningsnivåer: Kvalitetschef flygvapnet: civil befattning


Upplysning om tjänsterna kan lämnas av:

Överstelöjtnant Richard De Geer

 

Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin

Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson

SACO FM, Borka Hedlund Medjed

SEKO, Jan Salomonsson 

 

Försvarsmaktens växel nås på tel 08-788 75 00.

 

Varmt välkommen med din ansökan senast 2023-04-30.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 mars 2023
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Flygstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan