Yrkesofficer verkansunderrättelsetjänst – till Flygstaben

Om tjänsten

Om Flygstaben

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

Om avdelningen/sektionen

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

Befattningen erbjuder

I tjänsten som yrkesofficer inom verkansunderrättelsetjänst får du utvecklas inom samt vara med och forma underrättelsetjänstens stöd till verkansprocessen (eng: Intel Support to Targeting) i Flygvapnet och därigenom bidra till en högre effekt från luftstridskrafterna. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre ledningsnivå med möjlighet till såväl generell som funktionsspecifik kompetensutveckling. Tjänsten omfattar planering och deltagande i operationer, insatser, övningar, metod- och utvecklingsarbeten med verkan och systemanalys i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Tjänstgöring som planeringsbefäl med särskild inriktning mot verkansunderrättelsetjänst.
 • Svarar för produktion av underlag till stöd för verkansprocessen (Targeting).
 • Svarar för uppföljning av pågående och kommande verksamhet inom eget ansvarsområde.
 • Företräder sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten samt med andra aktörer inom underrättelsetjänstens stöd till verkansprocessen.
 • Beredd stödja funktionsledningen av underställda förband avseende produktion av verkansunderlag.
 • Deltar i Underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet och produktion av rapporter samt beslutsunderlag.

Kvalifikationer

 • Yrkes- eller reservofficersexamen
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • God förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, t.ex. ISUS och SWECCIS.
 • Svensk medborgare
 • Körkort klass B.

Meriterande

 • Tjänstgöring i underrättelsebefattning eller verkans-/bekämpningsbefattning inom Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av planering och/eller genomförande av gemensam bekämpning.
 • Utbildning inom verkansprocessen (Targeting).
 • Utbildning inom militär underrättelsetjänst
 • Tjänstgöring vid taktisk eller operativ stab.
 • Kunskap om flygvapnet och dess processer och system.

Personliga egenskaper

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.
Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas. Tidsbegränsad placering (1-3) år i enlighet med FM rörlighetsavtal kan tillämpas för redan anställd personal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Major Thomas Midelf 08-788 75 00 (vxl)

Fackliga företrädare

OFR/O – Officersförbundet - OF Flygstaben Anders Wedin
OFR/S – Försvarsförbundet – Caroline Nilsson
SACO FM – Borka Medjed Hedlund
SEKO – Jan Salomonsson
Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Sökanden hanteras löpande under processen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 mars 2023
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-05-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan