Insatsledare Mellersta Militärregionen

Om tjänsten

Vi förstärker vår organisation för insatsledning! Det säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat behov av personal för regional insatsledning vid Mellersta militärregionen (MR M). Vi söker därför erfarna officerare med förmåga att leda markterritoriella insatser.

Som insatsledare på MR M ingår du i en grupp om fyra medarbetare vars huvudsakliga ansvarsområde är att leda regionala markterritoriella insatser på kort och medellång sikt. För att trivas och lyckas i din roll tror vi därför att du är lösningsorienterad, initiativtagande, kommunikativ och stimuleras av att utveckla metoder och samarbeten. Som insatsledare kommer du att ha många kontakter med Försvarsmaktens insatsorganisation både på central, regional och lokal nivå. Vi ser gärna därför att du sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med insatsrelaterad verksamhet i Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Insatsledare är utöver vakthavande befäl (VB MR M) dagtid även beredningsresurs till MR M Genomförandeavdelning, huvudsakligen avseende markterritoriella uppgifter på kort och medellång sikt. Insatsledare utses ofta till planeringslagschef och biträder chefen för insatssektionen med ansvar för planering av regionala insatser och underrättelse- och säkerhetsoperationer på kort och medellång sikt. Som planeringslagschef arbetsleder du personal ur andra funktioner i MR M stab men utan personal- och arbetsmiljöansvar.

Som insatsledare deltar du även i försvarsplanering och framtagande av mer långsiktiga orderverk och planer i MR M. Arbetet innebär även tjänstgöring på nätter och helger, främst som vakthavande befäl (VB).

Befattningen innebär omfattande samverkan såväl internt i Försvarsmakten som externt, företrädesvis med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, kommuner och civila aktörer i övrigt.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:

 • Leda planerings- och ledningslag inför eller under genomförande av insatser.
 • Leda underlydande chefer vid insats, som vakthavande befäl (VB MR M) eller som militär insatschef (MIC) och ordersätta uppgifter till krigsförband och OrgE avseende markterritoriell verksamhet.
 • Planera och genomföra beredskapsuppföljning.
 • Stödja chefen för insatssektionen med stabsarbete inkl. deltagande i interna och externa arbetsgrupper.
 • Tjänstgöra som vakthavande befäl.

Kvalifikationer:

 • Yrkesofficer (OF3).
 • B-körkort
 • Erfarenhet av tjänstgöring på central stab, taktisk stab, brigadstab, regements/flottiljstab eller bataljonsstab.

Meriterande kvalifikationer:

 • Kännedom om C INSATS GROP, SOFO NAT.
 • Signalskyddskompetens
 • Behörighet och vana av att arbeta i SWECCIS, ISUS och VIDAR.
 • Erfarenhet av försvarsplanering på operativ och taktisk nivå.
 • Erfarenhet av arbete i annan totalförsvarsmyndighet.

Personliga egenskaper:
För att trivas hos oss bör du tycka om händelsestyrd verksamhet och tempoväxling. Som person är du självständig och driven med förmåga att skifta fokus mellan flera pågående verksamheter. Du är analytiskt lagd och kan driva planering på kort och medellång sikt. Du är flexibel och kan med kort om tid lösa uppkomna situationer. Du är noggrann, strukturerad och prestigelös.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Tag gärna del av Vår militära profession med värdegrund, som återfinns på Försvarsmaktens hemsida, innan du skickar in din ansökan.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Uppgifter om tjänsten kan lämnas av mj Edvard Sohl, chef för insatssektionen vid Genomförandeavdelningen (J3) vid MR M, eller övlt Ola Modig, operationsledare i MR M.

Fackliga representanter:
OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margareta Hessling
OFR/S Anders Hamrén

Samtliga nås via växeln: 08-584 54000

Övrigt:
Tjänsten är placerad vid Mellersta militärregionen med tjänstgöringsort Kungsängen.
Tjänsten är tillsvidare med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan senast 2023-04-30.  

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 mars 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan