Funktionsansvarig för militärstrategisk kommunikation vid Försvarsstaben, HKV

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Är du intresserad av funktionsutveckling på strategisk nivå och har erfarenhet av strategisk kommunikation? Försvarsstabens kommunikationsavdelning (FST KOMM) vid Försvarsmaktens högkvarter (HKV) söker nu en funktionsansvarig för militärstrategisk kommunikation med placering vid stabssektionen. Välkommen med din ansökan!

Om Försvarsstaben
Den 1 januari 2023 inrättades Försvarsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter, i syfte att på ett mer effektivt sätt kunna leda Försvarsmakten i en period av omfattande tillväxt.

Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.

Försvarsstabens kommunikationsavdelning leds av Försvarsmaktens kommunikationsdirektör (KOMDIR) och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av myndighets-, varumärkes- och militärstrategisk kommunikation. 

Avdelningen har också ett övergripande ansvar för myndighetens centrala kontakter med media och allmänhet samt kriskommunikation. Vi arbetar integrerat med innehåll och publicering i våra kommunikationskanaler. I samband med insatser och övningar planerar och inriktar kommunikationsavdelningen den strategiska kommunikationen. Avdelningen upprätthåller också beredskap dygnet runt med funktionen ”vakthavande kommunikatör” där du eventuellt kan komma att ingå på sikt.

Stabssektionens verksamhet omfattar utöver delar av utvecklingsarbetet även planering, koordinering, administrativt stöd och arbete med avdelningens interna processer. FST KOMM har ca 40 medarbetare som utgörs av civila, gruppbefäl/soldater/sjömän och officerare.

 

Exempel på arbetsuppgifter

Inrikta, planera, projektleda och följa upp kommunikationsarbete på militärstrategisk och operativ nivå
Sammanhålla kommunikationsfunktionen i övningsverksamhet på strategisk nivå, vilket innebär planering och ansvar för bland annat bemanning på strategiska övningar
Självständigt leda och planerakommunikationsavdelningens övningsverksamhet, såsom KOMDIR fältövning och KOMDIR funktionsövning.
Publikationsansvar för KOMDIR publikationsområde.
Ansvara för delar av avdelningens utbildningsverksamhet.
Utveckla avdelningens förstärkningsorganisation

 

KRAV – kvalifikationer

Relevant akademisk utbildning eller likvärdiga kunskaper inom kommunikationsvetenskap
Kunskap om Försvarsmaktens organisation och verksamhet
Erfarenhet från strategiskt kommunikationsarbete i större organisation eller myndighet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
God förmåga att lösa uppgifter under tidspress
God analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i och ansvara och ansvara för flera parallella fördjupningsområden
Erfarenhet av långsiktigt planeringsarbete
Generellt mycket god datorvana och hög förmåga i Microsoft Office-paketet
B-körkort


Meriterande

Officers-, specialistofficers-, reservofficers- eller annan militär befälsutbildning
Erfarenhet från militära övningar och stabsarbete
Erfarenhet av arbete i krisorganisation
Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
Tidigare eller nuvarande anställning inom Försvarsmakten
Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system (PRIO/VIDAR)
Erfarenhet från internationell tjänstgöring i militära insatser
 

Personliga egenskaper

Som person är du mål- och resultatinriktad och driver självständigt och proaktivt ditt arbete framåt. Du är samhällsintresserad och har kunskap om hur samhället styrs, du har även en god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation. För att lyckas i rollen krävs att du är strukturerad och kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och skiftande förutsättningar. Det krävs att du kan arbeta integrerat och tillsammans med andra, även i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Sist men inte minst så trivs du med att arbeta i en miljö som präglas av både högt tempo och komplexa ärenden. Du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt det uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, anställningen inleds med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass, vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare för att kunna få en tjänst hos oss. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.

Med anställningen medföljer en skyldighet att krigsplaceras samt att eventuellt genomgå kombattantutbildning.


För upplysningar om befattningen
och rekryteringsprocessen kontakta rekryterande chef:
C FST KOMM Stab, Mj Peyman Sasan via peyman.sasan@mil.se alt via växel 08-788 75 00.


Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFR/S HKV Kjell Tetzlaff

Ovanstående kontaktpersoner nås via växeln på telefon 08-788 75 00


Sista ansökningsdag 2023-04-09

Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 mars 2023
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-04-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan