Regional produktionsledare

Om tjänsten

 

TVK Mark

Armén leds sedan 2019 från Enköping genom Arméstaben som numera är en egen organisationsenhet (OrgE) vilken består av tre stycken avdelningar; Planeringsavdelning, Genomförandeavdelning och Rustningsavdelning. Rustningsavdelningen består av flera olika sektioner där TVK Mark leder och följer upp vidmakthållande av materielsystem inklusive drift och underhåll för all materiel som lyder under arméchefens materielområdesansvar, vilket till stor del handlar om all markbaserad materiel i Försvarsmakten (FM). Arbetet vid TVK Mark kräver vanligtvis mycket samverkan och samarbeten med andra aktörer. Inom Rustningsavdelningen sker tät kommunikation främst med Materielsektionen som ansvarar för anskaffande av materiel och Teknisk chef som ansvarar för designansvaret för materielen. Kontakter utanför Arméstaben tillhör det normala och vanligtvis med andra delar av Försvarsmakten, men även med andra myndigheter så som Försvarets materielverk (FMV) eller med civila leverantörer. TVK Mark består av flera underordnade detaljkontor med i dagsläget drygt 75 medarbetare på 8 arbetsorter i landet. För att kunna ta det sammanhållna vidmakthållandeansvaret som följer av FM tillväxt kommer TVK Mark inom de närmaste åren växa till 115 medarbetare.

Om tjänsten

Som Regional produktionsledare (RPL) arbetar du med förband, skolor, verkstäder och TVK Mark rörande den tekniska tjänsten med syfte att informera och stödja inom främst teknisk tjänst-produktion. Du är väl insatt i Försvarsmaktens materielprocess och drivs av att vilja förbättra materielplanering, materielfördelning och materielunderhåll samt känner för närheten till genomförandet. Region Mitt huvudsakliga verksamhetsorter är; Kungsängen, Enköping, Uppsala, Berga, Gotland och på sikt Falun samt Kristinehamn.

Tjänsten omfattar såväl resor till verksamhetsorter som deltagande i övningar samt process/projektarbeten, både interna och försvarsmaktsgemensamma. Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du krigsplaceras inom Arméstaben och ska kunna verka på din befattning i fred, kris och krig. Befattningen är OF3, du är varmt välkommen med din ansökan även om du har en annan militär grad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Uppföljning och analys av materielunderhållsproduktion och materielunderhållsflöden, samt föreslå utveckling.
 • Delge och inhämta information till/från garnisoner, främst genom LBS-möten (Lokal Beredning/Samverkan) och via Logistikenheterna på orterna inom Militärområde Mitt.
 • Delta i centrala arbetsgrupper.
 • Samverkan med övriga TVK i Försvarsmakten.
 • Stödja vid utveckling av rutiner/processer.
 • Delta i resurskontroller som leds av Högkvarteret RPE.

 

KRAV
Kvalifikationer:

 • Yrkesofficer med teknisk (alternativt logistisk) profil.
 • Arbetat med materielunderhåll och teknisk tjänst inom FM eller FMV.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga och van vid att hantera många kontaktytor. Du drivs av att bygga goda relationer och är bekväm i rollen som samordnare. Du är initiativtagande och handlingskraftig samtidigt som du är lyhörd, eftertänksam och ansvarsfull. Att du är serviceinriktad är en förutsättning för att lyckas i din roll likväl som en förmåga att förutse händelseutvecklingar och på så vis undvika oönskade situationer. Rätt person är självständig med ett driv för verksamhetens bästa.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

MERITERANDE

 • Erfarenheter från befattning inom FM materielunderhållsorganisation.
 • Erfarenheter från central/regional stab, gärna med logistik och teknisk tjänst.
 • Arbetat med planering och kravställning i flera tidsperspektiv och med ekonomiskt ansvar.
 • Kännedom om hur FM styrs avseende logistik och i synnerhet teknisk tjänst från HKV ned till OrgE.
 • Erfarenhet och kunskaper om teknisk tjänst i systemen Prio och Lift.

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Fackliga representanter (nås via FM vxl: 0505 – 45 10 00)

SACO – Patrik Fundin

SEKO – Christian Hedberg

OFR/O – Tomas Lahti

OFR/S – Clarence Arnstedt

 

Upplysningar om tjänsten

Johan Melvinsson, C RPL

Tfn: 0708 – 48 55 16

E-post: johan.melvinsson@mil.se

 

 

Anställningen:

Tjänstgöringsform:             Tillsvidareanställning.

Tjänstgöringsgrad:              Heltid.

Tillträde:                             2023-07-01 eller tidigare enligt överenskommelse.

Arbetsort:                           Enköping

 

Lön:                                    Individuell lön enligt FM kollektivavtal.

Tjänsteresor:                       Förekommer nationellt och sporadiskt internationellt.

 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2023. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 mars 2023
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-04-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan