Chef säkerhetsunderrättelsedetaljen (Und/Säk), Flygstaben, Uppsala

Om tjänsten

Om Flygstaben

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.

Om avdelningen/sektionen

Underrättelse- och säkerhetssektionen leder funktionen i Flygvapnet och organiseras under grundberedskap i genomförandeavdelningen. Huvuduppgiften är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Sektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Chef över underrättelse- och säkerhetssektionens säkerhetsunderrättelsedetalj och därmed ingå i sektionens chefsgrupp.
 • Personalansvar samt svarar för produktion av underrättelser, hotbedömningar, verkansunderlag och beslutsunderlag enligt produktplanen.
 • Stödjer Flygstaben i hantering av säkerhetsrapportering, nationellt eller internationellt inom FVC verksamhetsområde. Ansvaret innebär strukturering, uppföljning, bearbetning och analys av inrapporterade händelser eller särskilda händelser.
 • Stödja funktionsledningen av underställda förband avseende inriktning av säkerhetsskyddsåtgärder och operationsplanering vid säkerhetsoperationer för att säkerhetsställa adekvat skydd för FVC skyddsvärden.
 • Stödja vid produktion av underrättelse- och säkerhetshotsbedömanden till stöd för Flygvapnet och Flygstabens processer.
 • Stödja sektionen genom att företräda sektionen vid samverkansmöten inom och utanför Försvarsmakten, med andra aktörer och internationella organisationer.
 • Stödja vid säkerhetsutredningar kopplade till FVC verksamhetsområde.
 • Stödjer underrättelse- och säkerhetssektionens verksamhet med säkerhetsanalyser samt rekogniseringsstyrka, Fact Finding Team (FFT).
 • Delta i underrättelse- och säkerhetssektionens övriga verksamhet och produktion av rapporter och beslutsunderlag.

Kvalifikationer

 • Genomförd yrkesofficersutbildning
 • OF 3 (även OF 2 är godkänd att söka)
 • God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Tjänstgöring vid säkerhetsrelaterad befattning inom Försvarsmakten. Exempelvis vid säkerhetsförband eller som säkerhetsofficer

Meriterande

 • Utbildning inom militär underrättelsetjänst och/eller säkerhetstjänst
 • Utbildning inom Säkerhetsunderrättelsetjänst
 • Utbildning inom HUMINT
 • Erfarenhet av utredningar
 • Färdighet att arbeta med FM ledningsstödsystem
 • Tjänstgöring vid underrättelse- eller säkerhetsbefattning inom Flygvapnet eller operativ/ strategisk nivå
 • Kunskaper och erfarenheter avseende Flygvapnets egna förband och dess förmågor
 • Erfarenhet av att arbeta med underrättelsetjänst nationellt och/eller internationellt

Personliga egenskaper

Som person har du god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.

Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 mån provanställning tillämpas. Tidsbegränsad placering (1-3) år i enlighet med FM rörlighetsavtal kan tillämpas för redan anställd personal.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: enligt kollektivavtal, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.

Upplysningar om befattningen

Mj Mikael Olsbro, 08-788 75 00 (växel)

Fackliga företrädare:

OFR/O - Officersförbundet - Anders Wedin
OFR/S - Försvarsförbundet - Caroline Nilsson
SACO FM - Borka Medjed Hedlund
SEKO - Jan Salomonsson
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där
du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 maj 2023
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-06-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan