GSS/K vid Vapnö kompani, Grundutbildningsbataljonen FMTS

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU-kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Kungsängen.

För vår verksamhet i Halmstad  söker vi nu GSS/K till Vapnö Kompani (FMTS Grundutbildningsbataljon).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som GSS/K på Vapnö kompani kommer du verka i rollen som instruktör. Du kommer planera och genomföra utbildning av värnpliktiga vid grundutbildningen. Du kommer också att genomföra övningar och utbildningar i rollen som instruktör. En annan del av ditt arbete som instruktör är att utvärdera och vara med och utveckla utbildningsmetoderna vid grundutbildning av värnpliktiga. Du kommer också stödja utbildningen genom logistik och administration både under rutintjänst och i fält.

Kvalifikationer

 • Fullgjord grundutbildning alternativt värnplikt
 • Körkort B
 • Godkänd säkerhetsprövning (genomförs innan anställning)

Meriterande

 • Tidigare arbetslivserfarenhet som GSS/K
 • Gruppchefsutbildning
 • Militära förarbevis

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har:

 • Hög personlig mognad då tjänsten ställer stora krav på omdöme och integritet
 • God förmåga att arbeta i grupp
 • Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar
 • Hög flexibilitet eftersom övnings- och insatsmiljön ofta är dynamisk
 • Ansvarstagande och en förmåga att handla i chefens anda och att kunna ta egna initiativ inom tilldelade ramar.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt                       FM Värdegrund. Värdegrunden slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet, främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Vi på kompaniet anser således att en god värdegrund är viktig då det leder till ett gott arbetsklimat.

Övrigt:

Anställningsform: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Anställning enligt FM avtal för kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän

 

Upplysningar om befattningen

Mette Wiström, Kompanichef Vapnö kompani, Gu-bataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen

Sofia Jönsson, Stabsofficer personal, Gu-bataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-06-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
---------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 maj 2023
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-06-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan