VFU-samordnare / Chef OP

Om tjänsten

Luftvärnets stridsskola (LvSS) utgör försvarsmaktens kompetenscenter för utveckling, utbildning och träning av Svenskt markbaserat luftvärn. Verksamheten vilar på tre pelare, Utveckling av framtidens luftvärnssystem, Utbildning av dagens och morgondagens officerare och specialistofficerare samt Träning av befattningshavare och förband i luftvärnets huvudtjänst - strid mot luftmål.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna som samordnare verksamhetsförlagd utbildning (VFU-samordnare) / chef för OP-kadetter (officersprogrammet) är väldigt varierande av både strategisk och operativ karaktär. Exempelvis ansvarar du för att samordna verksamhetsförlagd utbildning enligt Försvarshögskolans direktiv samt planera, genomföra och representera LvSS i samband med kadetters studier under CFU och inför VFU. Du kommer vara Chef för kadetter från Officersprogrammet (OP) och ansvara för bland annat uppföljning, studierapportering och längre frånvaro. I arbetsuppgifterna är du ett stöd för chef utbildningsavdelningen som sakkunnig i frågor avseende Försvarshögskolan samt VFU-frågor. 

Kvalifikationer
 - Yrkesofficersexamen  

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som VFU-samordnare / Chef OP ser vi att du har god förmåga att driva samt leda projekt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och förhåller dig professionellt till utbildning och dess kontext. Att du har god social förmåga och ett empatiskt förhållningssätt till andra människor är egenskaper som är viktiga i denna befattning. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE 
- Kurs Högskolepedagogik 1 (Hped1).
- FHS VFU samordnarutbildning
- Erfarenhet av FM utbildningsystem från tjänstgöring vid LvSS eller annan FM skola.
- Erfarenhet som utbildare

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den
värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och
jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Yrkesofficer
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse 

För upplysningar om befattningen kontakta:
Mj Oskar Hullegård

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Charlotte Wennerholm

Fackliga företrädare:
OFR/O Mikael Borgqvist 
OFR/S Senadin Sela
SEKO  Yvonne Assarsson
SAKO  Patrik Hansén

Samtliga personer nås via växeln: 
035-266 20 00

Sista ansökningsdag
2023-06-04

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.

Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 april 2023
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet – Lv 6
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-06-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan