Specialistofficer handläggare Information vid HKV FST STAB Samo

Om tjänsten

Högkvarterets  Försvarsstab (FST), stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.

Uppgiften för HKV FST STAB Samordningssektion är att stödja C FST genom SC FST i utarbetandet av underlag för inriktning, samordning, ledning och uppföljning av ärenden i Försvarsstaben, samt att ge beslutsmässigt och administrativt stöd till myndighetsledningen. Arbetsuppgifterna inom sektionen omfattar i huvudsak planering och samordning av stabsarbetet i Högkvarteret genom att tillhandahålla löpande stöd till SC FST samt att stödja C FST vid besök och resor.

Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för att Försvarsstaben och myndighetsledningen skall kunna fatta rätt beslut med rätt underlag i rätt tid.

Vidare har sektionen sammanhållande ansvar att stödja C FST avseende förvaltning av förvaltningsområde Stabsstöd, såsom arkiv- och expeditionstjänst, ärendehantering, intranät, m.m.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utarbeta underlag för inriktning, samordning, ledning och uppföljning av ärenden till Högkvarterets ledningar och staber,
 • Motta och föreslå fördelning av ärenden i Högkvarteret,
 • Följa upp ärendens beredning i Högkvarteret
 • Hantera § 22-beredningar,
 • Lotta ärenden i VIDAR och Outlook,
 • Stödja vid nyttjande av VTC i C FST konferensrum
 • Kryptonyckelhantering inom FST STAB.

Krav

 • Yrkesofficer SO 7 alternativt SO 6 med aktuell och relevant erfarenhet.
 • Erfarenhet av arbete i högre stab (regements-/flottiljstab, MR-stab, FG-stab, HKV)
 • Goda kunskaper i MS Office

Meriterande

 • God kunskap om Försvarsmaktens ledningsprocesser
 • Färdighet i systemen VIDAR, SWECCIS, ISUS,
 • Färdighet i VTC-systemen TSN och BICES
 • Sambandsutbildning med kryptonyckelhantering

Personliga egenskaper

Vi ser en ansvarstagande person med fokus och eget driv. I befattningen krävs initiativkraft och förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i ett lag. Omdöme och integritet är viktigt samt förmåga till att skapa arbetsmässiga förtroendegivande relationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: vikariat 1 år med ev förlängning eller övergång till tillsvidare
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse

För information om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta

Johan Falkholt via växel 08-788 75 00

Fackliga företrädare

Camilla Robertsson (SACO)

Lise-Lott Larsson (SEKO)

Kjell Tetzlaff (OFR/S)

Arne Nilsson (OFR/O)

Samtliga nås på telefon (växel) 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 maj 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-06-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan