Skaraborgsbrigaden söker Ledningssystemchef 42.pansarbataljon.

Om tjänsten

Som ledningssystemchef vid 42.pansarbataljon i 4.Brigaden är du placerad vid Brigadenheten. Brigadenhetens uppgift är att utveckla och vidmakthålla förmågan att genomföra strid med brigad. Inom ramen för detta arbetar Brigadenheten med grundutbildning av soldater, förbandsutbildning, förbandsträning och utveckling samt vidmakthållande av förmågan till strid med pansarbataljon. Som ledningssystemchef verkar du inom pansarbataljonens ram men som en del av brigadens ledningsfunktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som ledningssystemchef 42.pansarbataljon är din viktigaste uppgift att stödja bataljonschefen avseende funktionen ledning. Du är funktionsföreträdare för funktionen ledning inom din bataljon, vilket innebär ett stort och självständigt ansvar. Inom ramen för det ansvaret leder och deltar du i utbildningar, analyser, uppföljning av verksamhet, vidmakthållande av styrande dokument och uppdatering av beslutsunderlag. Detta gäller såväl i fred som vid insats. Inte sällan löser du dessa uppgifter under tidspress. Arbetet består också av rutinmässiga uppgifter inom allmän stabstjänst.

Kvalifikationer
• Officer/Specialistofficer
• Erfarenhet av arbete som ledningssystemofficer eller innehar annan erfarenhet som Försvarsmakten kan bedöma som likvärdig.
• Körkort klass B.

Meriterande kunskaper
• Civil eller militär utbildning eller erfarenhet inom ledningssystem.
• Militär eller civil utbildning inom signalskydd och krypto.
• Erfarenhet av militärt stabsarbete.
• Arbetat i arbetsledande position.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
• God förmåga i engelska, militärt motsvarande STANAG-nivå 3-3-3-3.
• God förmåga avseende Försvarsmaktens IT-system, såsom PRIO och VIDAR.
• God förmåga avseende MS Office, Windows och allmänna IT-kunskaper.

Personliga egenskaper
• Självständighet
• Initiativförmåga
• Planeringsförmåga
• Flexibilitet
• Noggrannhet

Som ledningssystemchef 42.pansarbataljon är du en representant för Skaraborgs regemente och Försvarsmakten. I dina kontakter inom och utanför regementet ställs det krav på god samarbetsförmåga och gott bemötande. Du kommer att hantera sekretessklassificerad information vilket ställer höga krav på din integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som beroende på din nuvarande anställningsform eventuellt inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsorten är Skövde.
Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten innebär även genomförande av tjänsteresor, deltagande i övningar och utbildning i krigsorganisationen vilket medför bortavaro från hemmet under perioder. Du kommer att krigsplaceras i bataljonsstaben. Du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall i perioder räkna med att ha beredskap.

Träning och friskvård är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten. 3 h/vecka genomförs fysisk träning på arbetstid och du tränar mot personligt uppsatta mål. Träningen genomförs ofta tillsammans med bataljon- och brigadstaben.

Till ansökan bifogas CV med referenser och personligt brev. Lämna gärna med eventuella löneanspråk. Allt inlämnat material skall vara i PDF-format.
Kontakt

Har Du frågor om befattningen är Du välkommen att kontakta Övlt. Tobias Hagstedt alternativt förutvarande ledningssystemchef bataljon Kn Linda Kits. Bägge kan nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00.


Fackliga representanter
OFR/O – Niclas Schöld
OFR/S – Helena Astanius
SEKO-F – Lola Ahlgren
Samtliga fackliga företrädare kan nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-08-31

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 maj 2023
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan