Ledningsstridsskolan söker stabsofficerare

Om tjänsten

Ledningsstridsskolan (LedSS) är Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga. Vi utbildar och tränar staber och officerare från hela Försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer. Därtill sker utveckling och implementering av materiel och metoder för ledning på strategisk och operativ nivå samt för verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen. LedSS är en arbetsplats som hela tiden utvecklas i takt med tekniken. Hos oss arbetar både militär och civil personal.

LedSS är under förändring med en ökad tonvikt på operativ och strategisk nivå varför vi nu förstärker staben med stabsofficerare med inriktning planering och genomförande och som ingår i LedSS stab.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningarna har tre olika inriktningar, genomförande och planering på lång sikt samt IT-säk.

Inriktning genomförande
innebär att stödja LedSS ledning och avdelningar, främst genom att:
Samordna verksamheten mellan resurser och/eller funktioner som krävs för den pågående uppgiften. Befattningen ansvarar också för uppföljning av pågående verksamhet och planering. Stödja avdelningarna med såväl intern som extern samordning.

Inriktning planering på lång sikt
innebär att ge C LedSS stöd för planeringsverksamheten på längre sikt.
Planera och sammanhålla skolans långsiktiga planering, stödja stabsfunktionerna avseende funktionsstöd till avdelningarna och andra uppgifter ur ett planperspektiv. Analysera och bereda uppgifter som tilldelats Ledningsstridsskolan för lösande av uppgiften. Utgöra LedSS kontaktyta mot LedR, högre staber och förband.

Inriktning IT-säkerhet
IT-säkerhetschefen, tillika signalskyddschef vid skolan, leder IT-säkerhets- och signalskyddstjänsten som innebär bl.a. att utarbeta IT- säkerhetskyddsanalys, -säkerhetsskyddsplan och -säkerhetsinstruktion samt signalskyddsinstruktion.

Utarbetar och genomför egna internkontroller samt genomför utbildning. 

Befattningarna innebär även att stödja LedSS med lösande av övriga uppgifter främst inom ramen för stabens arbete.

Kvalifikationer
Officersexamen alternativt specialistofficersexamen
För befattningen IT-SäkC krävs dokumenterad utb och erfarenhet av arbete inom signalskyddstjänst och av FM IT-system.
B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av planeringsarbete i militär stab
God förmåga i engelska

Personliga egenskaper
Befattningarna ställer höga krav på såväl förmågan att samarbeta som att arbeta under eget ansvar.
Du bör vara prestigelös och ha lätt för samverkan på olika nivåer inom och utom den egna organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som medarbetare är du ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund; öppenhet, resultat och ansvar.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas under sex månader vid ny- eller återanställning.

Tjänstgöringsgrad:
Heltid
Arbetsort:
Enköping
Tillträde till tjänsten:
Efter överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse, individuell lönesättning tillämpas.
Befattningen är militär (OF) och medför krigsplacering med nationell och internationell arbetsskyldighet.
Befattningen är vidare placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Övlt Peter Larsson, tel. 0171-157000.

 
Fackliga representanter:

OFR/O -- Magnus Johansson
OFR/S -- Clarence Arnstedt
SACO -- Carl-Johan Pettersson
SEKO -- Christian Hedberg

Samtliga fackliga representanter nås via växeln 0171-15 70 00.

Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev (på svenska)där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning)
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Sista ansökningsdag senast 2023-06-30

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 maj 2023
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan