Chefsingenjör informationsförsörjning

Om tjänsten


Om tjänsten

Fungerande informationshantering är väsentligt för Försvarsmaktens förmåga och information är en av Försvarsmaktens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Informationen ska vara korrekt, tillgänglig när den efterfrågas och tillgänglig för de individer och funktioner som är i behov av den.

Försvarsmakten har tekniskt designansvar för de system som används vid krigsförband och organisationsenheter. Tekniskt designansvar innebär att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln. Försvarsmakten ansvarar för kravställningen på samtliga tekniska system som ingår i krigsförband och övrig organisation. I kravställningen ska också informationsförsörjning och interoperabilitet inom och mellan förband säkerställas.

Försvarsmakten har inlett resan mot att införa ett informations- och datacentrerat arbetssätt, d v s att information och data ska användas och utbytas digitalt i gemensamma operationer och sammanhang där Försvarsmakten verkar, med modern, beprövad teknik som finns tillgänglig internt och externt. Vi behöver bli fler för att klara denna utmaning och arbeta för att Försvarsmakten utgår från värdet av, nyttan med samt behovet av information.  


Om arbetsplatsen

Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.

Inom Försvarsstaben har avdelningen Lednings- och Underrättelse (LEDUND) ansvar för området informationshantering och för Försvarsmaktens it-verksamhet. Försvarsmaktens CIO är chef över avdelningen. I ansvaret för informationshantering ingår att besluta centrala riktlinjer för hur verksamheten ska genomföras, att följa den rättsliga utvecklingen, liksom övrig utveckling inom området samt att stödja övriga organisationen med fackmässig kompetens inom informationshantering.


Arbetsuppgifter

I befattningen som chefsingenjör informationsförsörjning kommer bland annat följande arbetsuppgifter att bli aktuella:

 • Utarbeta centrala riktlinjer inom informationsområdet som övriga delar inom verksamheten kan få stöd i och förhålla sig till
 • Bidra i Försvarsmaktens digitaliseringsarbete
 • Sammanhålla och implementera informationsägare och informationsområdesindelning i Försvarsmakten
 • Bevaka omvärldens utveckling inom informationsområdet och omsätta relevanta delar till Försvarsmaktens verksamhet
 • Stödja i beredningar och framtagning av underlag inför beslut
 • Stödja processägaren i att utöva ansvaret för stödprocess administrera masterdata
 • Agera stöd för övriga delar av organisationen inom ansvarsområdet, t.ex. genom att genomföra utbildningar
 • Stödja FM centrala systemledning inom informationshantering


KRAV

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk utbildning inom området eller kompetens som rekryteringsansvarig bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av informationshantering, informationssäkerhet i större organisation, kommun eller myndighet
 • Erfarenhet av kvalitetsstandarder (ISO 27001, 27003, 30300)
 • Erfarenhet av att utveckla processer och rutiner


Personliga egenskaper

Du har förmåga att se helheter och detaljernas plats i helheten, du klarar av att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att skifta fokus om så behövs. Du har förmåga att samverka med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten. Du kan driva ditt arbete självständigt men arbetar också gärna i grupp med andra. Du är noggrann och uthållig.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal, och skrift på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


MERITERANDE

 • Tidigare arbete inom statlig myndighet, helst Försvarsmakten eller FMV
 • Tidigare arbetsledande befattning
 • Erfarenhet av att självständigt driva frågor och områden framåt
 • Förmåga att skapa pedagogisk dokumentation samt vana att utbilda andra


Övrigt
Tillträde snarast enligt ök.
Befattningen är placerad på Försvarsstaben i Stockholm.
Anställningsform: tillsvidare. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ebba Gantelius, 072-174 36 60.

Fackliga företrädare
Officersförbundet HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
Försvarsförbundet Kjell Tetzlaff
ovanstående kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00

 

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan. Senaste datum för ansökan är 2023-06-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 maj 2023
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-06-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan