13. Säkerhetsbataljon söker soldater och gruppbefäl till 301. Underhållspluton

Om tjänsten

 

Om förbandet

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt ochinternationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att kunna förstå och förklara en motståndares kapacitet och intentioner på taktisk och operativ nivå är avgörande för att kunna förutse och skydda mot säkerhetshot. Försvarsmakten vill här alltid ligga steget före. God förståelse för Försvarsmaktens egna och/eller totalförsvarets skyddsvärden och sårbarheter samt god förståelse för motståndaren är också en viktig del i vårt arbete.

Vi verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka i fred, kris och gråzon är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi arbetar med ett brett spektra av funktioner och metoder för att hantera olika typer av säkerhetshot som kan riktas mot Försvarsmakten. Fokus ligger primärt på att upptäcka och motverka främmande underrättelseverksamhet, sabotage och kriminalitet men vi arbetar även mot subversion och terrorism.

130. Stab & understödsskvadronen är under upprättande och kommer utgöra säkerhetsbataljonens främsta resurs avseende samband & ledningsstödsystem, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst & försvarsmedicin. Skvadronens huvuduppgift är att understödja genomförandet av nationella säkerhetsoperationer.

130. Underhållsplutonen består av två underhållsgrupper, en reparationsgrupp och en sjukvårdstropp. Nu söker vi underhållssoldater, mekaniker, sjukvårdare och gruppbefäl.

Nu söker vi soldater & gruppbefäl GSS/K till 301. Underhållspluton

Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och intiativtagande. Du har med fördel en bakgrund i Försvarsmakten som gruppbefäl eller soldat vid underhålls- eller logistikförband och vill arbeta med understöd av nationella säkerhets- och säkerhetsunderrättelseoperationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Underhållssoldat

Underhållssoldaten tjänstgör vid plutonens underhållsgrupp. Underhållsgruppen understödjer förbandet med transporter av personal och materiel samt distribution av förnödenheter. Underhållsgruppen kan även användas för att lösa andra uppgifter, exempelvis bevakning. Underhållsgruppen uppträder ofta i mindre enheter ner till stridspar. Underhållssoldaten är fordonsförare och förväntas framföra olika typer av fordon och maskiner samt kunna hantera en mängd olika typer av förnödenheter.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som underhållssoldat/logistiksoldat/trossoldat.
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TSLV, Hjullastare, Truck.
 • ADR grund, Klass 1, Tank

Mekaniker

Mekanikern tjänstgör vid plutonens reparationsgrupp. Reparationsgruppen understödjer förbandet med reparationer och materielunderhåll vid såväl insats som övning och i vardagen. Reparationsgruppen sätts samman av olika typer av mekaniker, såsom hjulfordonsmekaniker, elmekaniker och sambandsmekaniker för att kunna skadeklassa och avhjälpa fel på majoriteten av bataljonens materielsystem. Reparationsgruppen leds av en specialistofficer och uppträder ofta i mindre enheter ner till stridspar.

Meriterande:

 • Tekniska tilläggsutbildningar och tekniska grund- och fortsättningskurser
 • Civil eller militär svetsbehörighet
 • Bärgningutbildning
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, TSLV.

Sjukvårdare

Sjukvårdaren tjänstgör tillsammans med specialistsjuksköterskor vid en av sjukvårdsgrupperna vid plutonens sjukvårdstropp. Sjukvårdstroppen understödjer förbandet med kvalificerat medicinskt omhändertagande och evakuering av sjuk och skadad personal. Sjukvårdaren utbildas och tränas för att utföra medicinska uppgifter delegerade av legitimerad personal. Sjukvårdstroppen leds av en specialistofficer och uppträder ofta i mindre enheter ner till stridspar, både med och utan legitimerad personal.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som sjukvårdare, jägarsjukvårdare eller sjukvårdare avancerad.
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB

Gruppbefäl

Gruppbefälet tjänstgör som gruppchef elller ställföreträdande gruppchef. Som gruppbefäl leder du din grupp vid såväl övning som insats och i vardagen i såväl funktionsspecifika som generella uppgifter och ansvarar för gruppens personal och materiel. Gruppbefälet ansvarar även för gruppens insatsplanering och vidmakthållande av utbildning.

Meriterande:

 • Godkänd befattningsutbildning som underhållssoldat/logistiksoldat/trossoldat, mekaniker eller sjukvårdare
 • Godkänd gruppbefälsutbildning

Kvalifikationer (samtliga befattningar):

 • Körkort B
 • Genomförd grundutbildning med godkända betyg
 • God fysisk förmåga (FM FysS kravnivå 2, Fälttest 13:30 minuter, Multitest 125p)

Personliga egenskaper

Vi ser att du som sökande är en trygg och prestigelös individ. Du trivs bra med att arbeta i såväl större grupper som enskilt och är serviceinriktad. Du är lyhörd och känner ett ansvar för både din egen och dina kollegors utveckling och välmående. Du är också flexibel och har en fallenhet både för självständigt arbete & arbete i mindre grupper. Arbetet vid 13. Säkerhetsbataljonen kännetecknas av ett mycket växlande arbetstempo där perioder med hög arbetsbelastning och längre tid hemifrån följs av lugnare perioder med mycket ledighet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Anställningsprocessen

När ansökningstiden för ansökan har löpt ut kommer sökande av intresse att kallas till tester vid Livgardet, Kungsängen. Kallelsen skickas ut senast v.326. Testerna genomförs lör-sön v.335.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetsort Kungsängen
Tillträdesdatum 2023-11-06.

Upplysningar om befattningen
Öserg Johannes Haglund, 08-584 540 00

Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Lise-Lott Larsson

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2023-06-25. Din ansökan skall minst innehålla:

 • CV
 • Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
 • Minst två (2) refersenser angivna med telefonnummer samt mailadress

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 maj 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-06-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan