Air Surveillance Officer, ASO - Luftbevakningsofficer COD/SADC, Combined Air Operations Centre Uedem (CAOC Uedem)

Om tjänsten

CAOC Uedem är den organisationsenhet i Nato som, bl.a., dygnet runt, året runt, bevakar norra halvan av Natos totala luftrum, en volym som sträcker sig från Alperna i söder, genom halva Frankrike, förbi brittiska öarna västerut, norrut förbi Island, via norra Norge, Baltikum, Polen och Slovakien.

Verksamheten benämns air policing, motsvarande incidentluftbevakning, och syftar precis som den svenska motsvarigheten att säkra konstant tillgång till ett identifierat luftläge att användas som beslutsunderlag för högre chef.

CAOC Uedems ansvarsområde omfattar i dagsläget femton medlemsnationer (exklusive Sverige och Finland) och man förfogar över sammanlagt minst fjorton baseringar med flygplan i beredskap för att starta och identifiera olika företag.

CAOC Uedem, i västra Tyskland, består av fem divisioner, eller sektioner om man så vill, som syftar till att dels hålla dygnet runt-verksamheten rullande men även se till så att all övrig planering och verksamhet fungerar, såväl fredsmässigt som uppåt i konfliktskalan. Övningar och utbildningar genomförs för att hålla rätt färdighetsnivåer i alla befattningar och mycket resurser läggs på att hålla enheten bemannad över tid.

En av divisionerna är COD, Combat Operations Division, som i huvudsak sysslar med pågående verksamhet och då främst incidentbevakning i Static Air Defence Centre, SADC. En av rollerna i SADC är Air Surveillance Officer, ASO, och det är den du som slker denna befattning kommer bemanna. Som ASO är det ditt ansvar att underliggande ledningscentraler levererar efterfrågat underlag på rätt sätt, att sensorkedjan fungerar som den ska och att luftläget hålls uppdaterat över tid. Vid beslutade insatser ingår du tillsammans med övriga befattningar i centralen i kedjan för att identifiera och rapportera okända företag. Det är även ASO som sköter hanteringen av Nato flygande sensorer, AWACS så fort dessa är insatta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Skiftarbete i Nato incidentbevakning.
 • Ansvar för Nato luftläge.
 • Ansvar för status på Nato sensorkedja.
 • Medverka vid insats mot oidentifierade företag.
 • Utbildning av SADC personal.
 • Krigsplacerad i SADC alternativt JFAC (COD motsv.)

KRAV
Kvalifikationer

 • Militär, taktisk alt. Specialistofficer. OF2 alternativt OR8, inriktning Luftbevakning.
 • Körkort minst klass B.
 • Tjänstgöring som IDO
 • Tjänstgöring som TPO  
 • TPO-utbildning
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skift på engelska SLP 3333

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper såsom integritet, förmågan att vara en lagspelare och kunna kommunicera även i pressade lägen är önskvärda. Därför är framför allt goda kunskaper avseende att tala, läsa och skriva på engelska av vikt.    

MERITERANDE

 • Språk utöver engelska.
 • Tidigare erfarenhet av internationellt stabsarbete.
 • Tjänstgöring i Nato JFAC under insats eller övning.
 • Erfarenhet av yrkesmässig interaktion med Nato.
 • Instruktörserfarenhet.

Övrigt
Anställningsform: tidsbegränsad placering vanligtvis omfattande 3 år med utlandsreseavtal (URA). Kan inledas med tjänsteresa beroende på individuella förutsättningar.
Tillträde: enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100 %
Arbetsort: Uedem

Upplysningar om befattningen
Överste Mats-Uno Runseson, nås via växeln på 08-788 75 00

Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 augusti 2023
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Flygstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan