HR-handläggare (CVAT) till Livgardesgruppen (Kungsängen)

Om tjänsten

Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.

Vid Livgardesgruppen finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras (övningar och kurser) varför det finns goda möjligheter för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns stora möjligheter att nyttja flexibel arbetstid.

Planeringssektionen vid Livgardesgruppen

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-handläggare vid en militärregiongrupp svarar du för att hemvärnssoldaterna registreras på ett korrekt och ordnat sätt i olika register. Du ser också till att de olika ersättningar som hemvärnssoldaterna skall erhålla är korrekta. Vid behov beställer du även resor och boende för hemvärnssoldaterna. Du biträder sektionschefen med underlag för budgetering av personalkostnader för hemvärnsförbanden samt andra HR-relaterade uppgifter inom Livgardesgruppen och mot hemvärnsförbanden.


Krav
Kvalifikationer 
Svensk medborgare.
B-körkort.
Godkänd säkerhets- och registerprövning.
God fysisk förmåga.

Personliga egenskaper 
Du kan självständigt ta in regler och styrningar från olika källor samt omsätta dem till det praktiska lösandet av egna uppgifter.   
Personliga egenskaper som ordning och reda, systematik och uthållighet är önskvärda. Du har förmåga att anpassa dig till andra och att bygga ett gott samarbetsklimat. arbetet sker i ett team med fler HR-handläggare kommer stor vikt sättas vid personlig lämplighet vid rekryteringen.

Meriterande
Erfarenhet av ekonomiskt arbete i Försvarsmakten.
Dokumenterat god administrativ förmåga.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Hög social kompetens och samarbetsförmåga.
Färdighet i system PRIO, Microsoft Office och intranätet emilia (samarbetsyta) samt dokumenthantering i VIDAR.
Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning.  
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.  
Sysselsättningsgrad: heltid.  
Arbetsorten är Kungsängen men tjänstgöring på andra orter inom Mellersta Militärregionen kan komma att ske.  
Befattningen är en civil befattning.  
Tjänsten innebär under vissa perioder helg- och kvällstjänstgöring.  
Tjänsten innebär krav på fysisk träning mot målsättningar i din personliga träningsplan. Den fysiska träningen sker på arbetstid.  
Om du inte redan är värnpliktig kommer du genomföra kombattantutbildning och därefter krigsplaceras vid Livgardesgruppen.  
Tillträde: efter överenskommelse.  
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: övlt Mattias Bergqvist von Post, chef Livgardesgruppen och nås via växel 0500-46 50 00.

Information om rekryteringsprocessen
Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Fackliga företrädare
OFR/O Per-Erik Pallin
OFR/S Anders Hamrén
SACO Margareta Hessling
SEKO Lise-Lotte Larsson

Samtliga nås via växeln, telefonnummer 08-584 540 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ditt CV vill vi att du anger tre referenser, varav minst en skall vara en tidigare chef till dig. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 augusti 2023
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-10-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan