EXPEDITIONSHANDLÄGGARE till Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Beskrivning av enheten

SOG´s expedition är en del av staben och ansvarar för, utöver allmänna expeditionsuppgifter, all posthantering vid förbandet, är förbandets telefonväxel och innehar förbandets arkivansvar. Är behjälplig med att flytta information mellan olika informationssystem. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänsten som expeditionshandläggare innebär att du löser arbetsuppgifter i ett team där samarbete samt vilja att gemensamt lösa arbetsuppgifter är av stor vikt .

I rollen som expeditionshandläggare har du varierade uppgifter och kommer att bl.a:

 • sköta allmänna expeditionsuppgifter
 • ansvara för inkommande och utgående post - öppen som hemlig samt digital som papper
 • hanterar inläsning/aktualisering av kryptonycklar på olika system (telefoni, IT mm)
 • inventera hemlig handlingar
 • administrerar utrikes tjänsteresor för personalen
 • arkivering

 

Krav:

Svensk medborgare

Körkort lägst *B

Mycket god förmåga i MS Office paketet

Språkkunskaper i engelska (tal/skrift)

 

Meriterande:

Erfarenhet av arbete vid förbands- eller flottiljexpedition motsvarande

Väl förtrogen med gällande FM rutiner avseende hantering av allmän handling

God kunskap om kryperingssystem/signalskydd

God förmåga i hantering av digitala lagringsmedier

PUL kompetens

Genomförd säkerhetsutbildning vid FM UndSäkC

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga med hög personlig och yrkesmässig integritet
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar
 • ansvar och servicekänsla

 

Övrigt

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

Tjänsten innebär placering tillsvidare vid SOG. 6 mån provanställning föreligger. Civil befattning (Läs mer här) Internutbildning (kombattantutb. mm) kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tidigast från 2024-05-01 eller enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Personalavd, kontakta SOG via mail, sog@mil.se

 

Ansökan

I ansökan skall följande bifogas:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort

Kopia på intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa skall bifogas.

 

Sista datum för ansökan:

2023-10-15

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 augusti 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-10-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan