Sjukvårdsofficer vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på förbandets logistiksektion i staben. I sektionen ingår ett flertal officerare med olika ansvarsområden bl.a insatssjukvård, teknisk tjänst, infrastruktur, förnödenhetsförsörjning, transporter och materielförsörjning, mm.

Sjukvårdstjänsten koordineras, planeras och leds av sektionen där förbandets stabsläkare (SMO) är funktionsföreträdare.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Sjukvårdsofficerens huvudsakliga arbetsuppgifter är inom insatssjukvården vid förbandet. 

Uppgifterna innebär bl.a

 • att planera inför och genomföra övningar och insatser
 • rutinmässigt stabsarbete (också omfattande utredningar, utveckling, projekt mm)
 • samverka med andra delar av Specialförbandssystemet, övriga Försvarsmakten och partnerförband i andra länder

En flexibel inställning att lösa arbetsuppgifter som även ligger utöver de ordinarie värderas högt.

 

Befattningens krav

Svensk medborgare

Officersutbildning

Erfarenhet från tjänstgöring i befattning med sjukvård som huvudtjänst

Körkort klass *B (lägst)

FM FysS, tilläggskrav enligt nivå 3

 

Meriterande

Erfarenhet av planering/genomförande av sjukvårdsutbildningar och övningar

Genomförd utlandstjänst inom sjukvårdstjänst

Utbildad sjukvårdare eller legitimerad sjuksköterska

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • flexibilitet
 • god social- och samarbetsförmåga
 • stresstålighet
 • initiativförmåga
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2024-06-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: Sjukvårdsofficer

 

Ansökan

Med ansökan skall följande bifogas:

 • CV
 • Personligt brev
 • Foto
 • Kopia på officersexamensbevis

Andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa skall bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan

2023-10-15

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 augusti 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-10-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan