Amfibiedykare (GSS-K) vid 2.amfibiebataljonen

Om tjänsten

Om enheten

AMFIBIEDYKARNA
"Tranquillitas maris"

I befattning som Amfibiedykare arbetar du som soldat i ett förband där hög personlig färdighet är genomgående. Tjänsten kräver att du kan prestera under psykiskt och fysiskt svåra förhållanden vilket gör att kraven är mycket höga. Att arbeta som Amfibiedykare är mångfacetterat vilket kräver flexibilitet hos individen. Viktigt är god förmåga att lära och anpassa sig till ständigt nya situationer.  

Exempel på sådana situationer skulle kunna vara att röja oexploderad ammunition på land eller under vattnet som hindrar Amfibiebataljonens rörlighet såväl under strid som i fredstid. Andra möjliga situationer är att klarera kajer eller hämta ut personal som befinner sig i minerat område. Eller att understödja delar av bataljonen med försvar av tagen terräng med minstrid.

Soldatbefattningar som ingår i enheten utöver dykning och ammunitionsröjning är: signalist, kulspruteskytt, fältarbetare eller sjukvårdare på vilken du placeras på efter genomförd grundutbildning.

Då uppgiften ofta löses självständigt i en liten grupp så krävs ofta att man kan klara av mer än ett ansvarsområde simultant med att vara ammunitionsröjningssoldat.

Kvalifikationer
 • Godkänd militär grundutbildning
 • B-körkort
 • God vattenvana

Meriterande
 • Genomfört nationella och/eller internationella insatser
 • Genomfört utbildning inom FARB, EOD eller DYK inom Försvarsmakten
 • Militära förarbevis

Personliga egenskaper
 • Social färdighet
 • Stresstålighet
 • Tålamod
 • Fysik

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kompletterande prövning (KP)
En första gallring av sökande sker med din ansökan som grund. Därefter erbjuds ett antal sökande att genomföra en kompletterande prövning (KP) under vecka 45. KP genomförs under två (2) dagar med start torsdagen den 9:e november och avslutas fredagen den 10:e november. Den enskilda ansvarar för att delge sin närmaste chef om arbetstid så snart denne har blivit kallad till att genomföra KP. I kallelsen finns mer detaljerad information inför KP.

Den kompletterande prövningen innehåller följande moment:

 • Uthållighetstest utformat för att indentifiera eventuella tidigare skador.
 • Konditionstest
 • Vattenfys
 • Säkerhetssamtal och intervju
 • Medicinska tester

Underlag att bifoga med ansökan

 • Kopia av körkort
 • Vitsord eller andra intyg från eventuell tidigare militär tjänstgöring
 • Betyg
 • Personligt brev samt CV
 • Två (2) referenser

Ofullständiga ansökningar kommer inte att hanteras.

Anställning
Om du blir godkänd på KP kan du erbjudas anställning på plutonen från januari 2024.

Utbildning
Vid en eventuell anställning kommer du att påbörja en utbildning mot ammunitionsröjare. Efter sommaren kommer du att erhålla en dykutbildning som sträcker dig över hela hösten. Parallellt med dessa utbildningar tränas du för att uppfylla krav mot amfibiesoldat. 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär provanställning i 6 månader och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholms Amfibieregemente, Berga
Tillträdesdatum: Januari 2024


För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:
Löjtnant Rickard Edman, chef EOD-Pluton
amfibiedykarna@mil.se


Fackliga företrädare:

OFR-O: Michael Jarkö

OFR-S: Björn Engren

SEKO: Anders Rydberg

SAKO-S: Fredrik Wilson

Samtliga fackliga företrädare kan nås visa FM växel: 010-823 30 00Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen. Under 2023 kommer Amf 1 också få produktionsansvar för krigsförbandet 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 augusti 2023
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-10-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan