Specialförbanden söker KIRURG till SOST vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings- och träningsnivå.

 

Beskrivningen av enheten 

Förbandets sjukvårdsorganisation levererar högkvalificerad sjukvård i alla miljöer från skadeplats till sjukhus. SOG har förmåga till omedelbart omhändertagande på skadeplats och livräddande kirurgi med efterföljande intensivvård under fältmässiga förhållanden. Förbandet kan genomföra intensivvårdstransporter i fordon och andra plattformar före och efter kirurgi.

Tjänsten är placerad på Special Operations Surgical Team (SOST) som ingår i förbandets sjukvårdsorganisation. Teamet leds av en militär chef. Miljön som teamet arbetar i kan vara i tält, byggnad eller rörlig plattform - en fältmässig miljö som är svårare att genomföra kirurgi i än i civil miljö. Även transporten av skadad är mer krävande/utmanande än i civil miljö.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I teamet arbetar du tillsammans med andra läkare, sjuksköterskor och ansvarar för kirurgisk vård vid enheten.

Du skall vara beredd att:

 • understödja annan medicinsk personal vid förbandet
 • understödja vid skadeplats
 • stödja planering och genomförande av utbildning/träning av SOG sjukvårdsorganisation. 

För att upprätthålla din egen specialistkompetens så kommer upp till 50 % av arbetstiden bestå av klinisk tjänstgöring. Den dagliga verksamheten vid förbandet kommer bl.a. att sträcka sig från, att bli skickligare som team i att omhänderta, operera och transportera skadad mm till att förbättra sina personliga militära färdigheter. Intern och extern sjukvårds- och militär utbildning kommer att genomföras regelbundet. Tjänst vid SOG kommer också att omfatta att stå i beredskap för att stötta specialförbandsenheter med kvalificerad sjukvård.

 

Krav:

Svensk medborgare

Legitimerad läkare med specialistutbildning i kirugi

Genomförd och godkänd värnplikt alt GU/GMU (eller motsvarande utbildning)

Körkort lägst *B 

 

Meriterande:

Erfarenhet av klinsk tjänstgöring

Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten

Genomförd utlandstjänst som läkare

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • flexibilitet och anpassningsförmåga
 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • stresstålighet
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta i och för ditt team

 

Tillträde mm 

Tidsbegränsad placering (som GSS/K) tidigast från 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas.

OBS! För läkare med reservofficersexamen sker annan anställningsform.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

sog@mil.se (att. SOST)

 

Ansökan

Med ansökan skall:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Kopia på läkarlegitimation/specialistexamen
 • Foto

Andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa skall bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan:

2023-11-05

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 augusti 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-11-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan