Operatör Sjöman

Om tjänsten

Vill du bli operatör vid Tredje sjöstridsflottiljen?

Vi söker dig som vill ta anställning som sjöman ombord på ett av våra fartyg i rollen som operatör.

De tjänster du kan söka är:

 • Sambandsoperatör
 • Signalspaningsoperatör
 • Sonaroperatör
 • Signalmatros

Ombord våra fartyg arbetar operatören antingen i stridsledningscentralen eller på manöverbryggan. Tillsammans med övriga sjömän och befäl i din tjänstegren utgör ni expertisen inom ert specifika område.

Som operatör i stridsledningscentralen ingår du i det team som tillsammans skall skapa den omvärldsuppfattning som ger fartygschefen rätt underlag för att kunna föra striden.

Som signalmatros arbetar du på bryggan där du är en del i manöverorganisationen som tillser att fartyget framförs på ett säkert sätt. Utöver arbetsuppgifter som utkik och rorgängare fungerar du också som kulspruteskytt.

Du kan också bli ianspråkstagen för andra uppgifter ombord såsom exempelvis rökdykning, besättning ombord fartygets räddningsbåt, m.m.

Rollen som sjöman innebär att arbeta i nära samarbete med andra men kräver även förmågan att arbeta självständigt. Som anställd sjöman förväntas du ta eget ansvar, vara flexibel och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och har förmågan att ta initiativ. I arbetet som sjöman på Tredje sjöstridsflottiljen tjänstgör du ombord på ett av våra fartyg.

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs på flottiljen. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss flera veckor i sträck. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina arbetsuppgifter vid en skarp situation.

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

För mer information om de olika tjänsterna, gå in på Försvarsmaktens hemsida under Jobb & Karriär.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • Godkänd militär grundutbildning (genomförd eller pågående) med rekommendation för anställning.
 • Godkänd registerkontroll(genomförs efter intervju/tester)
 • Gymnasieexamen med godkända betyg i Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 5 (A) från gymnasiet
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att kallas till intervju samt säkerhetssamtal, fysiska tester och hälsoundersökning för sjögående personal. Tester genomförs i Karlskrona.

Fysiska tester kommer att vara.

  • 2 km löpning på max 9 min 40 sek
  • FM Multitest 175p (testerna är push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)
  • Simning 400 m samt 50m livräddning

Dokument att bifoga ansökan:

 1. CV med referenser
 2. Personligt brev
 3. Kopior av följande:
  • Intyg/betyg på militärtjänstgöring
  • Gymnasiebetyg
  • Ev annan meriterande utbildning/kompetens

OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas. 

Övrigt:

 • Anställningen är en tidsbegränsad anställning (8 år)
 • Provanställning: 6 månader.
 • Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.
 • Arbetsort: Karlskrona
 • Tillträdesdatum: Hösten 2023

För upplysningar av tjänsten:

Utbildningschef, Gabriella Lidén 3sjostridsflj-utb@mil.se
Personalchef, Kenth Johansson, kenth.johansson@mil.se

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker@mil.se

Sista ansökningsdag är 2023-09-30.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 augusti 2023
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan