Kvalitetssamordnare vid Skaraborgs Regemente

Om tjänsten

 

Som kvalitetssamordnare är du placerad vid regementsstaben och lyder direkt under stabschefen. Regementsstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regementets ledning med bland annat beslutsunderlag, ledning av regementet samt råda regementschefen i dennes beslut.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I din roll som kvalitetssamordnare ska du stödja regementets chefer genom analyser, utredningar och uppföljning. Du ska också, som en del av stabsledningen, bidra till att utveckla, förändra och strukturera arbetssätt på övergripande nivå för att erhålla verksamhet och service som är både effektiv och av hög kvalitet.

Mot bakgrund av att Försvarsmakten står inför en stor omställning i och med de utökade uppdrag och ambition om fortsatt tillväxt som tydliggjorts från regeringen med anledning av det förändrade säkerhetsläget i världen och kommande Nato-medlemskap. Att städja utveckling och effektivisering av regementets arbetsmetoder, verksamhetsuppföljning och förbättringsarbete är uppdrag med särskilt fokus.

Som medarbetare i regementsstaben ingår det att emellanåt lösa andra uppgifter utanför den direkta befattningsbeskrivningen. I din roll ingår även att genomföra utbildning av personal.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som Försvarsmakten kan bedöma som likvärdig.
Arbetat som verksamhetsutvecklare eller innehar annan erfarenhet som Försvarsmakten kan bedöma som likvärdig.
Körkort klass B. (Manuell växellåda)

Personliga egenskaper

Som kvalitetssamordnare är du en representant för Skaraborgs regemente och Försvarsmakten. I dina kontakter inom och utanför regementet ställs det krav på god samarbetsförmåga, gott bemötande och stor integritet. Du ska kunna överblicka och greppa helhetsperspektiv för att se hur förändringar och nya arbetssätt kan bidra till ett effektivare och smartare sätt att utföra uppdrag på. Du är en möjliggörare och kan skapa stort utfallsrum, snabbt och med hög kvalitet.

Du kommer att hantera sekretessklassificerad information vilket ställer höga krav på din integritet.

Meriterande

Utbildning inom förvaltningsområdet.
Arbetat i arbetsledande position.
Genomförd grundläggande militär utbildning (GMU) eller värnplikt med godkänt resultat.
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, gärna Försvarsmakten.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
God förmåga i engelska, militärt motsvarande STANAG-nivå 3-3-3-3.
God förmåga avseende Försvarsmaktens IT-system, såsom PRIO och VIDAR.
God förmåga avseende MS Office, Windows och allmänna IT-kunskaper.

Övrigt

Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsorten är Skövde.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tjänsten omfattar genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Regementet är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du ska i perioder räkna med att ha beredskap.

Träning och friskvård är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten. 3 h/vecka genomförs fys på arbetstid och du tränar mot personligt uppsatta mål.

Ansökan och urvalsprocess

Till ansökan bifogas CV med referenser och personligt brev. Lämna gärna med ev löneanspråk. Allt inlämnat material ska vara i PDF-format.

Kontakt

Har Du frågor om befattningen är du välkommen att kontakta överstelöjtnant Mattias Brehag eller major Thomas Myhrlund. Kan nås genom Försvarsmaktens växel 0500-46 50 00.

Fackliga representanter

OFR/O – Niclas Schöld
OFR/S – Britt Dahlman 
SEKO-F – Christer Florin 

Samtliga fackliga företrädare kan nås via Försvarsmaktens växel 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-02.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 september 2023
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2023-10-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan