Specialförbanden söker MARININSTRUKTÖR till Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på förbandets utbildningsenhet, där fokus ligger på att planera, genomföra, utbilda och utvärdera insatsdelarna i bl.a marintjänst, strid, vapen/fordonstjänst, underrättelseinhämtning, övning mm, på stridsteknisk och taktisk nivå. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer ingå i en utbildningsgrupp med inriktning marintjänst. Du kommer att planera, förbereda, genomföra och utvärdera utbildning och övning, enskilt och i grupp, i bl.a marina transport metoder och marin materiel. Vidmakthållande och utveckling av egen funktion/kompetens är en förutsättning då du förväntas vara en självgående och kreativ utbildare som är utbildad dykare och dykledare.

Samverka och samordna med förbandets samarbetspartners internationellt samt nationellt.

Beredd:

 • Ingå i arbetsgrupper som utvecklar kurser, utbildningar, träningsanläggningar, utbildningsanordningar, förmågor mm
 • Ingå i planering, förberedelser och genomförande av insats (stabsofficer alt LNO)
 • Deltaga i mässor och seminarier nationellt/internationellt

 

Krav:

Svensk medborgare

Körkort klass *B

Genomförd värnplikt (Vpl) eller grundutbildning (GU)

Utbildad dykare på något av FM dyksystem

SUB 3 godkänd

FM FysS tilläggsprov nivå 3 

 

Meriterande:

Officersutbildning (OF alt OR)

Utbildad O2, Nitrox eller luftdykare

Utbildad dykledare på något av FM dyksystem

Genomförd ytsimsutbildning

Utbildning FM mindre båttyper (G-båt)

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • förmåga att växla fokus mellan helhetsförståelse och detaljnivå
 • analytisk förmåga syftande till att kunna utföra arbeten sakligt, objektivt och balanserat
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm. Intern utbildning kommer att genomföras.

 

Tillträde mm

Placering tillsvidare (för officer) alt tidsbegränsad visstidsanställning (för GSS) tidigast från 2024-08-07 eller enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se att: Marininstruktör

 

Ansökan

Med ansökan skall:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på genomförd värnplikt alt Grundutbildning (GSS/K)
 • Kopia på officersexamensbevis (Officer)
 • Foto

Andra intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa skall bifogas.

 

Sista datum för ansökan:

2023-11-06

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 september 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-11-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan