Trossoldater GSS/K till UNDERHÅLLSPLUTONEN F 21

Om tjänsten

Underhållsplutonen

Underhållsplutonen är en del av Utbildningskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj - F 21. Kompaniet har två huvudsakliga uppgifter:

 1. Upprätta, operera och skydda flygbas i syfte att möjliggöra spridning av flygförband, taktisk rörlighet samt många start- och landningsmöjligheter.
 2. Utbilda förbandet F 21:s värnpliktiga.

Underhållsplutonen ansvarar i sin del för att försörja kompaniet samt understödda enheter med förnödenheter såsom drivmedel, mat, vatten, reservdelar samt teknisk tjänst. Plutonen är indelad i fyra funktioner; gods- och transport, drivmedel, förplägnad samt reparation. Dessa huvuduppgifter skall kunna genomföras i hela spektrumet från fred till kris och krig och skall kunna genomföras såväl nationellt som internationellt, under alla årstider, dager som mörker. Uppgift löses på allt ifrån en helt uppbyggd flygbas till mindre platser med mindre rörliga enheter under fältmässiga förhållanden.

Den dagliga tjänsten är varierande och kan innefatta allt ifrån ordinarie funktions- och plutonsuppgifter till att stötta övriga enheter inom flottiljen, exempelvis med utbildning, transporter, bevakning med mera. Dessutom arbetar du aktivt med att optimera ditt eget fysiska stridsvärde – detta genom att nyttja de 3 timmars fysisk träning per vecka som din anställning erbjuder. Majoriteten av plutonens soldater framför ofta tungt lastade fordon, ofta innehållande farligt gods. I rollen som förare har du alltid riskmedvetenhet och säkerhetstänk som dina främsta ledstjärnor. Du kan arbeta både självständigt och ansvarsfullt likväl som du är en anpassningsbar lagspelare. Du är motiverad och din främsta inre drivkraft är att aktivt få bidra till ett samhälle där vi alla får fortsätta leva på det sätt som vi själva väljer, ett ansvar du bär med stolthet.

TROSSOLDAT

Beroende på din utbildningsbakgrund, din kompetens och dina intressen kommer du att tjänstgöra i en av de tre grupperna beskrivna nedan. Utöver din huvudtjänst så är du också en lagspelare i underhållsplutonen. Detta innebär att du tillsammans med dina kollegor även förväntas lösa alla möjliga, högst utmanande soldatuppgifter som vår föränderliga omvärld skapar – ett lagarbete som ger vänner för livet.

Gods- och transport

Som tjänstgörande i Gods- och transportgruppen arbetar du i huvudsak med materieltjänst. Du arbetar med transporter, såväl nationellt som internationellt. Du handhar plutonens samtliga fordon och arbetsredskap. Du är utbildad inom farligt gods (ADR) och i huvudsak kör du tung lastbil med släp samt hjullastare och truck.

Förplägnad

Som tjänstgörande i förplägnadsgruppen är du en viktig del av plutonens försörjning av kompani och understödda enheter med avseende på mat och vatten.  Förplägnadsgruppen är under uppbyggnad vilket innebär att du kommer att vara en stor del i återupprättandet av denna förmåga på plutonen. Målet är att ha kapacitet att leverera upp till 250 portioner mat 4 gånger om dagen.

 

Drivmedel

Som tjänstgörande i drivmedelsgruppen möjliggör du drivmedelsersättning av flygvapnets samtliga fordonsslag; JAS, Helikopter 14, lastbilar, bandvagnar, elverk av olika slag, etc. Som drivmedelsoldat ansvarar du för att rätt drivmedel är på rätt plats vid rätt tillfälle i syfte att bidra till maximal operativa effekt. Du är ansvarstagande och har även ett högt säkerhetstänk då drivmedel är både explosivt och miljöskadligt.

Krav för anställning

- Godkänd militär grundutbildning

- Godkänd läkarundersökning

- Körkort lägst B

- ADR (gäller Drivmedel)

- Militärt förarbevis Tung lastbil (gäller Gods- och transport samt Drivmedel)

- Militärt förarbevis Tungt släp (gäller Gods- och transport)

- Genomfört Förplägnadstjänst fältkock i Försvarsmakten med dokumenterat godkänt resultat (gäller Förplägnad)

Meriterande kvalifikationer

- Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst såsom; Trossoldat, Drivmedelssoldat, Gods- och transportsoldat, Förplägnadssoldat, etc.

- Erfarenhet av internationell tjänst.

- Militära förarbevis på: Tung lastbil, tungt släp, minibuss, L/Tptgb, hjullastare, bandvagn, truck, etc.

- C/CE

- Utbildning vattentjänst brukare (gäller Förplägnad)

- ADR (gäller Gods- och transport)

- Fortbildningskurser inom markmekanik. Tex. SBV, Normbil, FMEAF (gäller Mekaniker)

Personliga egenskaper

 • Hög personlig mognad då tjänsterna ställer stora krav på omdöme och integritet
 • God samarbetsförmåga
 • Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar
 • Hög flexibilitet eftersom övnings- och insatsmiljön ofta är dynamisk

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningsprocessen

Ansökan värderas mot ställda krav och andra sökande varefter du kontaktas av företrädare för förbandet. Inför anställning genomförs registerkontroll, läkarundersökning, fysiska tester och säkerhetssamtal.

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Plutonchef Johan Ledin 073-829 98 03 samt ställföreträdande plutonchef Per Westerlund 072-573 52 56. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänd er till HR – generalist Carina Nurminen.

Fackliga organisationer i Luleå

OFR-S, SEKO, SACO och OFR/O

Ovanstående nås genom vxl tfn 0920-23 40 00

Övrigt

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) och inleds med 6 månaders provanställning som övergår i en anställning upp till 8 år.

Individuell lönesättning enl. gällande avtal.

Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Arbetsort Luleå.

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Till dig som redan gjort värnplikten ska du bifoga intyg/betyg från GMU eller värnplikt eller annan militär tjänstgöring.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 september 2023
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan