Mellersta militärregionen söker ny chef till 28. hemvärnsbataljon (Roslagsbataljonen)

Om tjänsten

Vill du vara en del av det nya totalförsvaret, vill du leda ett krigsförband bestående av 600 soldater fördelade på tre kompanier, båtpluton och flyggrupp i en terräng viktig för försvaret av Stockholm.

Att vara bataljonschef i hemvärnet är ett väldigt viktigt och utvecklande deltidsjobb för en chef utvecklad inom hemvärnssystemet eller en person med bakgrund som reserv/yrkesofficer.

Tjänsten som bataljonschef omfattar 15 avtalsdygn per år. Därutöver tillkommer många tjänstgöringsdagar med krigsplanering, förbandsbesök, utbildningar och mycket annat som sammantaget ställer krav på djupt och brett engagemang för tjänsten. Förordnandet som bataljonschef gäller i fyra år; 2024-06-01 till 2028-06-01.

Hemvärnets uppgift

Nu när det nya totalförsvaret ska utvecklas spelar hemvärnet en allt större roll, framförallt i relationen mellan civila och militära aktörer. Hemvärnets krigsförband har som uppgift att bevaka och skydda viktiga objekt i alla beredskapsgrader från fred via gråzon till fullt krig.

Om enheten

Roslagsbataljonen har ansvar för hemvärnsverksamheten i Roslagen med angränsande skärgård. Bataljonen består av ett bevakningskompani, två insatskompanier, båtpluton och flyggrupp.

Huvudsakliga uppgifter för bataljonschefen

 • Du leder bataljonen under chefen för Mellersta militärregionen och företräder ditt förband regelbundet över året.
 • Du leder bataljonen i alla beredskapslägen vilket innebär att:
  • Du leder bataljonens planering mot dess krigsuppgifter.
  • Du leder bataljonen vid övningar och insatser.
  • Du genomför utvärdering av verksamheten.
 • Du har tillsammans med militärregiongruppen ansvar för kontakten med Norrtälje kommun och andra civila aktörer inom ditt område.
 • Du genomför tillsammans med chefen för militärregiongruppen krigsförbandsvärdering.

Kvalifikationer

 • OF2-3 (löjtnant –major) och/eller vid ansökningstillfället befordringsbar till kapten.
 • Bataljonschefskurs 1 i Hemvärnet eller motsvarande erfarenhet.

Meriterande

 • Kunskap om Försvarsmaktens ledningsfilosofi, planeringsmetod och ledarskapsteori.
 • Erfarenhet som chef och ledare.
 • Erfarenhet av att leda stridande förband som pluton, kompani eller bataljonschef.
 • Dokumenterad tidigare eller pågående tjänstgöring på bataljonsnivå.
 • Erfarenhet av amfibiessystemet.
 • Väl insatt i Hemvärnets organisation.
 • Bostad i eller i nära anslutning till Roslagen.

Personliga egenskaper

Militärregionen söker dig som är en positiv och energisk person som vill och har tid att utveckla krigsförbandet Roslagsbataljonen mot att bli en ytterligare viktigare kugge i det nya totalförsvaret.

Du leder med uppdragstaktik och har förståelse för hemvärnssystemet med dess styrkor och svagheter.

Du är vidare en föregångsperson som andra ser upp till och du vet att tillämpa direkt- såväl som indirekt ledarskap. Du respekterar Försvarsmaktens värdegrund och har förmåga att tillämpa den i Hemvärnets verksamhet. Du förstår innebörden i din roll som företrädare för Försvarsmakten. Du är alltid en militär chef och föregångsperson oavsett om du bär din uniform eller ej.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev, stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Sista ansökningsdag 1 december 2023.

 

C Södertörnsgruppen

Övlt Carl Hartman

Tel: 0729-640654

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 september 2023
 • Plats: Norrtälje, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan