Enhetschef till Arbetsgivarenheten

Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Försvarsmakten växer och är inne i en spännande förändringsfas. Vi söker dig som vill vara med och bidra på den resan.

Om enheten
Enheten har specialistkompetens i allt som rör arbetsgivarens roll och skyldigheter och stödjer Försvarsmaktens chefer och lokal HR med att till exempel tolka lagar och avtal eller genomföra psykologiska urval för vissa yrkeskategorier. Arbetsgivarenheten ansvarar också för arbetsmiljöområdet och att stödja chefer i uppdraget med jämställdhetsintegrering.

Arbetsgivarenheten består av följande avdelningar och ansvarsområden: Specialurval,  Avtal- och villkorsavdelningen, Arbetsmiljöavdelningen, HR-direkt och HR-utveckling.

Vi är för närvarande placerade på Gärdet i moderna lokaler och i ett öppet kontorslandskap. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Enhetschef för Arbetsgivarenheten rapporterar du till förbandschefen för Försvarsmaktens HR-centrum och ingår i dennes ledningsgrupp. Förbandschefen är förbandets, organisationsenheten FM HR-centrums högst ansvariga chef. Du driver och utvecklar också din egen ledningsgrupp och har en samordnare till ditt stöd.

Din egen ledningsgrupp består av fem avdelningschefer med varierande anställningstid vid FM HR-centrum. Här kommer din trygghet, kunskap och erfarenhet av att leda genom andra chefer att vara nyckeln till framgång. Du leder dels genom att vara en god förebild och dels genom att coacha dina chefer att uppnå ökad delaktig bland avdelningens medarbetare.

Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för din enhet.

I FM HR centrums ledningsgrupp förväntas du bidra med ett strategiskt perspektiv inom området för hela Försvarsmakten.

Du kommer att driva flera stora förändringsarbeten, bland annat för att skapa mer effektivitet, delaktighet, jämnare flöden och en bättre arbetsmiljö. Det finns stora möjligheter att påverka vilka förändringar som drivs och genomförs.

Som enhetschef har du, tillsammans med dina avdelningschefer, ansvar för att denna viktiga verksamhet alltid fungerar, att de ekonomiska ramarna hålls och kompetensförsörjning och arbetsmiljö är i balans.

Kvalifikationer
• Flerårig och aktuell chefserfarenhet med dokumenterad erfarenhet att leda genom andra chefer
• Erfarenhet som chef på statlig myndighet
• Akademisk examen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt
• Erfarenhet inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av att arbeta i SAP/Prio

Personliga egenskaper
Du är en prestigelös person som är trygg i ditt ledarskap och har förmåga att leda genom dina chefer. För att trivas i befattningen är du bra på att bygga relationer och att samarbeta med andra. Du löser problem och hittar nya vägar framåt med hjälp av din nyfikenhet och resultatinriktning. Som ledare är du målfokuserad, inkluderande och kommunikativ. Du har förmågan att tydliggöra mål, skapa motivation och arbetsglädje hos dina underställda chefer och medarbetare på enheten.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, lämplighet och uppnådda resultat inom motsvarande verksamhetsområde.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

För upplysningar om befattningen kontakta:
HR-chef, Catrine Björn
Förbandschef FM HR-centrum, Johan Sandström

Fackliga företrädare:
SACO; Camilla Robertsson
SEKO; Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFR/S; Kjell Tetzlaff
OFRO; Arne Nilsson.

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-785 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023-10-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 19 september 2023
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Försvarsmaktens HR – centrum – FM HRC
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2023-10-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan