Västra militärregion söker Säkerhetssoldater (GSS/K) till regional säkerhetsgrupp.

Om tjänsten

Västra militärregion söker Säkerhetssoldater (GSS/K) till regional  säkerhetsgrupp. 

Om enheten
Militärregionens Säkerhetsgrupp (MR SÄKGRP) arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst på regional nivå. Enheten är under etablering vid Västra Militärregionen (MR V) och skall på sikt växa. Du har nu möjlighet att vara en del av etableringen.

Huvuddelen av gruppens verksamhet utgörs av samverkan, utredning, rekognoscering, stöd till säkerhetsskyddsplanering men även inhämtning och bearbetning. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa enhetens uppgifter med hög effekt. För enheten är insatsverksamhet en naturlig del av vardagen.

Säkerhetsgruppen verkar för att hantera/förebygga de fem huvudtyperna av säkerhetshot:

• Kriminalitet
• Sabotage
• Subversion
• Underrättelseverksamhet
• Terrorism 

Dina arbetsuppgifter
Som medlem i den nystartade MR-SÄKGRP deltar du i enhetens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst främst genom inhämtning men genomför även bearbetning/analys, inriktning, utbildning och kontroller. Du kommer att ingå i mindre sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Du skall även vara beredd på att lösa uppgifter i stridspar men även enskilt.

Utanför den operativa verksamheten upprätthåller du dina personliga soldatfärdigheter så som skytte, sjukvård, spaningstjänst m.m.

Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär underrättelse- och säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning. Tjänsten innebär resor inom Sverige. Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger. 

Kvalifikationer

Krav
• Militär grundutbildning/ Värnplikt med godkänt resultat
• B-körkort

Meriterande  
• Utbildning och aktivt bemyndigande som Militärpolis
• Tjänstgöring vid MP-,  Underrättelse- och Säkerhetsförband, Polisen eller motsvarande myndighet
• Utbildning/erfarenhet inom Underrättelse- och/eller Säkerhetstjänst
• Utbildning/erfarenhet inom Utredning
• Utbildning/erfarenhet inom Samverkan/Utfrågning
• CLS utbildad
• Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
• Militära förarbevis, Tptgb 

Personliga egenskaper
Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då uppgifternas karaktär kan variera. I vår verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Du är noggrann och har god analytisk förmåga. Du har lätt att samarbeta med andra likaså att genomföra uppgifter självständigt. Din insats kommer vara viktig i många hänseenden därför måste du även ha god förmåga i tal och skrift för att kunna lämna betydande rapporter och företräda den militära säkerhetstjänsten. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och integritet.

Enhetens uppgifter gör att gruppen ser positivt på mångfald gällande både kön och etnicitet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). 

Övrigt
Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester genomföras. Dessa omfattas av bl.a. intervju och fystester. Mer information om vidare tester delges under testdagen. Kallelse kommer ske via mail.

Är du inte tidigare anställd vid Försvarsmakten kommer sex månaders provanställning att tillämpas.

Anställningsform: GSS/K, Tidsbegränsad enligt Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.
Om du inte är anställd inom Försvarsmakten kommer
anställningen inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid 
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Fackliga representanter nås via växeln:
OFRO – Göran Hjert
OFRS – Minde Passby
SEKO – Lola Ahlgren
SACO – Camilla Rosensköld

För upplysningar om befattningen kontakta: 

mrv-sakgrp@mil.se

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 oktober 2023
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Västra Militärregionen - MR V
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-01-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan