13. Säkerhetsbataljon söker Specialistofficerare till KTSU Inhämtningspluton vid Exploateringsskvadron

Om tjänsten

Om  13. Säkerhetsbataljon
13.Säkerhetbataljonen är ett operativt försvarsmaktsgemensamt krigsförband med hög materiel och personell tillgänglighet som ska kunna verka i hela konflikskalan. Bataljonens huvuduppgift är att upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet i form av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som riktas mot Försvarsmaktens prioriterade skyddsvärden.

Vår vision är att 13.Säkerhetsbataljon bryter motståndarens förnekelsebarhet, och skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta varje hot och klara varje utmaning.

Vill du vara med och bidra till att vår viktigaste resurs, personalen, kan leverera effekt nu och i framtiden? Nu söker vi Specialistofficerare till KTSU Inhämtningspluton vid Exploateringsskvadron.

Inom 13. Säkerhetsbataljon finns ett antal skvadroner, där 133. Exploateringsskvadron är en av dessa vilken består av Kriminalteknisk Säkerhetsunderrättelsetjänst (KTSU) och dess olika entiteter och tillhörande stödfunktioner inom logistik och IT. Vid 133. Exploateringsskvadron tjänstgör olika kategorier av personal, exempelvis operatörer med inhämtning som huvuduppgift såväl som underrättelseanalytiker och särskilt utbildade forensiker. På Kriminalteknisk Säkerhetsunderrättelsetjänst (KTSU) vid Exploateringsskvadron nyttjas kriminaltekniska metoder för att skapa underrättelser. Alla skvadronens entiteter och stödfunktioner bidrar tillsammans till att lösa ställda uppgifter. Uppgifterna vid Exploateringsskvadron är komplexa och varierande vilket ställer krav på initiativkraft, innovativitet och flexibilitet. För att möta nya hot är förbandet prioriterat och under ständig utveckling. Förbandet är operativa året om – hela tiden.

Ditt uppdrag
Du kommer främst att arbeta med informationsinhämtning och bearbetning från flertalet olika arenor och miljöer, nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i en mindre enhet där varje individ har sin spetskompetens. Arbetet på förbandet präglas av skarpa uppgifter, utbildning, utveckling och träning. Förbandet har en hög insats- och beredskapsgrad vilket innebär att du kommer vara borta från hemmet under både kortare och längre perioder, i vissa fall inkallad med kort varsel.

Tjänsten innebär att du kommer arbeta med inhämtning och/eller bearbetning av information. Du kommer att tränas och utbildas, leda och planera kollegors utbildning samt vara delaktig i utvecklingsarbetet på förbandet. I arbetet kommer du utsättas för situationer som är påfrestande både mentalt och fysiskt. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala förmåga samt din personliga lämplighet. Vid anställningens början kommer du att få den utbildning som behövs för att lösa uppgifter inom ramen för förbandets verksamhet och därefter påbörja tjänstgöring i insatsverksamhet.

Kvalifikationer

 • Körkort B
 • Genomförd och godkänd specialistofficersutbildning
 • God fysisk förmåga

 

Meriterande

 • Erfarenhet inom området säkerhets- eller underrättelsetjänst
 • Erfarenhet inom kriminalteknik/forensik
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • Erfarenhet inom ammunitionsröjning
 • Militära förarbevis
 • Vapenutbildningar
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Ett brett intresse för teknik

Dina egenskaper

Informationshanteringen på enheten är omfattande och av känslig karaktär, vilket innebär att vi ställer höga krav på dig som individ. Egenskaper vi vill se hos dig är ett gott omdöme, noggrannhet, integritet, objektivitet och förmågan att analysera skeenden i ett större sammanhang. Goda soldatfärdigheter är av vikt då inhämtningen sker på taktisk nivå i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl. a. tester och djupintervjuer i perioden v.407-413. Kallelse till testdag skickas ut under v.406. Tjänsten kan sökas av dig som är specialistofficer.

Arbetsort: Kungsängen

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Tillträde till tjänsten: Enligt ök, dock senast v.434

Upplysningar om befattningen: LG-13Sakbat-KTSU@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen: Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Lise-Lott Larsson SEKO

 

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2024-02-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 oktober 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-02-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan