13. Säkerhetsbataljon söker medarbetare till KTSU Analyscell vid 133.Exploateringsskvadron

Om tjänsten

 

Om  13. Säkerhetsbataljon

13.Säkerhetbataljonen är ett operativt försvarsmaktsgemensamt krigsförband med hög materiel och personell tillgänglighet som ska kunna verka i hela konflikskalan. Bataljonens huvuduppgift är att upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet i form av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som riktas mot Försvarsmaktens prioriterade skyddsvärden.

Uppgifterna syftar till att attribuera motståndare, reducera effekterna av säkerhetshot mot Försvarsmakten och minska Försvarsmaktens egna sårbarheter. Bataljonen verkar preventivt genom säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddshöjande åtgärder.

Vår vision är att 13.Säkerhetsbataljon bryter motståndarens förnekelsebarhet, och skapar förutsättningar för Försvarsmakten att möta varje hot och klara varje utmaning.

Vill du vara med och bidra till att vår viktigaste resurs, personalen, kan leverera effekt nu och i framtiden? Nu söker vi Medarbetare till KTSU Analyscell vid 133.Exploateringsskvadron.

Inom 13. Säkerhetsbataljon finns ett antal skvadroner, där 133. Exploateringsskvadron är en av dessa vilken består av Kriminalteknisk Säkerhetsunderrättelsetjänst (KTSU) och dess olika entiteter och tillhörande stödfunktioner inom logistik och IT. Vid 133. Exploateringsskvadron tjänstgör olika kategorier av personal, exempelvis operatörer med inhämtning som huvuduppgift såväl som underrättelseanalytiker och särskilt utbildade forensiker. På Kriminalteknisk Säkerhetsunderrättelsetjänst (KTSU) vid Exploateringsskvadron nyttjas kriminaltekniska metoder för att skapa underrättelser. Alla skvadronens entiteter och stödfunktioner bidrar tillsammans till att lösa ställda uppgifter. Uppgifterna vid Exploateringsskvadron är komplexa och varierande vilket ställer krav på initiativkraft, innovativitet och flexibilitet. För att möta nya hot är förbandet prioriterat och under ständig utveckling. Förbandet är operativa året om – hela tiden.

Ditt uppdrag
Som medarbetare vid EAC ingår du i en grupp vars huvuduppgift består av att bearbeta och analysera information samt delge underrättelser som stöd till högre chefs beslutsfattande. I uppgifterna ingår att följa händelseutvecklingen inom Försvarsmaktens intresseområden, nationellt och internationellt, i syfte att identifiera och analysera säkerhetshotande verksamheters mål, medel och metoder. Den dagliga verksamheten kan bestå i att stödja inhämtande enheter vid säkerhetsoperationer, uppdatera och delge hotbilder, bistå med expertkunskap till högre chef eller externa samarbetspartners samt att strukturera stora informationsmängder med varierande ursprung. EAC har samarbete inom och utanför Försvarsmakten vilket innebär att det är en stor spännvidd i våra uppgifter. Analysgruppen utgår från Kungsängen, men närvarar även på andra platser i Stockholmsområdet och bemannar kontinuerligt befattningar utomlands.

Kvalifikationer

 • Genomförd värnplikt/GMU med godkänt resultat.
 • Körkort B.

Meriterande

 • Goda kunskaper i engelska, tal samt skrift
 • Goda kunskaper i att använda Officepaketet, främst Word, Excel och PowerPoint.
 • Utbildning och erfarenhet inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänst
 • Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket eller liknande arbetsgivare
 • Arbetslivserfarenhet av hantering och bearbetning av stora informationsmängder
 • Erfarenhet från nationella eller internationella militära/polisiära insatser
 • Akademisk utbildning inom exempelvis datavetenskap, journalistik, forensik, juridik, statsvetenskap
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska
 • Kunskaper och erfarenheter i att använda Försvarsmaktens sambands- och IT-system
 • Kunskaper och erfarenheter i att använda digitala och/eller analoga analytiska verktyg

Dina egenskaper

Vi söker dig som:

 • har en god samarbetsförmåga och god social kompetens.
 • har ett intresse för att blottlägga och exploatera en motståndares svagheter.
 • är analytiskt lagd och har ett intresse för säkerhets- och underrättelsetjänst.
 • är ödmjuk och nyfiken.
 • vill jobba i en kontinuerligt föränderlig miljö mot skiftande fenomen, aktörer och områden.
 • gillar att hantera nya situationer och unika ämnen.

Dessa personliga egenskaper kommer att värderas högt då vi har en arbetssituation som ständigt anpassas efter rådande verklighet, i realtid.

Arbetstempot varierar och kan innebära allt från vanliga dagar på kontoret till fälttjänst, med eller utan kollegor. Därför är det av stor vikt att du är flexibel och självständig. Arbetet innebär hantering av sekretessklassificerad information vilket ställer krav på att du är ansvarsfull och har hög personlig integritet samt mognad. Som nyanställd kommer du att erbjudas kurser och en utbildningsplan anpassad efter tidigare erfarenheter, i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktig anställning och personlig utveckling.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl. a. tester och djupintervjuer i perioden v.407-413. Kallelse till testdag skickas ut under v.406. Tjänsten kan sökas av dig som har genomfört godkänd värnplikt eller grundutbildning.

Arbetsort: Kungsängen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med 6 månaders provanställning.

Tillträde till tjänsten: Enligt ök, dock senast v.434

Upplysningar om befattningen: LG-13Sakbat-KTSU@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen: Personalgeneralist Ida Hyppel, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Lise-Lott Larsson SEKO

 

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2024-02-04. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 30 oktober 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-02-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan