Lärare i taktik och krigsvetenskap

Om tjänsten

Som lärare på Utbildningsenheten på Militärhögskolan Halmstad kommer du att vara en viktig del i ett framgångsrikt team. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ta ansvar, driva utveckling samt utbilda blivande och framtida kollegor där du medverkar till att bygga ett starkare försvar. 

Vi söker en lagspelare med god pedagogisk förmåga som letar efter en kreativ arbetsmiljö! 

Om enheten 

Utbildningsenheten utbildar blivande specialistofficer- och reservofficerare samt utbildar erfarna specialistofficerare mot högre befattningar. Enheten består av 6 olika avdelningar med totalt 45 medarbetare.  

Du kommer att tillhöra Taktikavdelningen på Utbildningsenheten, ett team om 15 personer. Avdelningen utbildar och undervisar inom fyra huvudsakliga ämnesområden: taktik, krigsvetenskap, totalförsvarskunskap och folkrätt. Vi utbildar elever på SOU, HSOU och ROU.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Planera och genomföra utbildning inom eget ämnesområde. 
 • Skapa stimulerade inlärningssituationer med såväl teoretiska som praktiska moment. 
 • Är kurschef inom avdelningens ämnesområden. 
 • Administrativt arbete i form av framtagandet av kursbeskrivningar, utvärderingar och rapporter.  
 • Medverka i olika övningar, både inom och utom landet såsom fältförlagd utbildning, fältövningar och vinterutbildningar. 
 • Medverka i forum för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling inom olika ämnen eller ämnesområden. 
 • Vid behov vara en lärarresurs och stödja inom andra ämnen på enheten. 

Personliga egenskaper 

Du har en god förmåga att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du bör vara strukturerad, noggrann samt van att arbeta självständigt. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmannaskap. Vi värdesätter att du har en kreativ och god pedagogisk förmåga. I rollen som lärare är det mycket viktigt att du har förmågan att enskilt eller i grupp kunna arbeta mot slutmål.  

Kvalifikationer 

 • Grundläggande yrkesofficersutbildning inom FM. 

Meriterande 

 • Erfarenhet av att utbilda inom ämnet krigsvetenskap/taktik på förband eller skola. 
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab. 
 • Relevant erfarenhet av verksamhet eller utbildning vid krigsförband. 

Övrigt 

 • Anställningsform: Tillsvidare 
 • Befattningsnivå: SO8 
 • Omfattning 100 % 
 • Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse  
 • Arbetsort: Halmstad 
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper 

Upplysningar om befattningen 

Andreas Persson, chef Taktikavdelningen, 0766-34 66 00  

Fackliga företrädare 

HSOF: Mikael Tedenstad Svebring, 0708-31 09 12 
OFR/S: Roland Kramer, 0703-74 48 67 
SACO: Mattias Johansson, 0708-36 06 07 

Ansökan  
Välkommen med din ansökan senast 2023-12-11. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.  

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 november 2023
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan